Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Klub mladých obce Čečejovce

Klub mladých obce Čečejovce bol založený 15.7.2010 v Čečejovciach piatimi zakladajúcimi členmi. Dňa 19.8.2010 bol registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy ako občianske združenie podľa zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Poslaním klubu je všestranne prispievať k rozvoju športových aktivít  a kultúrnych aktivít pre mládež v obci Čečejovce a jej širšieho okolia.

Klub sídli v Spoločenskom centre na ulici Buzická 48.

Klub mladých

Kontakt: Lukáš Macák, predseda klubu

                 macak.lukas@gmail.com