Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Aktuality

Zobrazené 1-50 z 346

"Poď hrať futbal" - nábor detí U13

Dátum: 11. 9. 2023

Futbalový klub TJ Družstevník Čečejovce rozširuje svoje rady o nových mladých hráčov - dievčatá a chlapcov vo veku od 10 do 12 rokov, ktorí radi hrávajú futbal.

11. kolo VÝCHOD ROAD LIGY 2023 Údolím Kaňapty

Dátum: 5. 9. 2023

Srdečne pozývame obyvateľov a fanúšikov cyklistiky na 11. kolo amatérskych cestných cyklistických pretekov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16. septembra 2023 so štartom a cieľom v našej obci. Štart je plánovaný o 9:15 hod. pred areálom prírodného javiska. Príďte povzbudiť cyklistov!

Čečejovský železný hasič / Čečejovská prúdnička

Dátum: 28. 8. 2023

Pozývame obyvateľov na hasičské súťaže, ktoré sa budú konať dňa 2. septembra 2023 (v sobotu) na miestnom futbalovom ihrisku

Deň rodiny obce Čečejovce

Dátum: 16. 8. 2023

Samospráva obce pozýva všetkých obyvateľov na DEŇ RODINY OBCE ČEČEJOVCE dňa 26. augusta 2023. V rámci podujatia sa uskutoční aj súťaž v prekážkovom behu ZDOLAJ#CSÉCS

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Dátum: 7. 8. 2023

Kompletné informácie

Jazzový večer & Quiz night

Dátum: 25. 7. 2023

Srdečne pozývame obyvateľov na Jazzový večer so skupinou Infinity band. Počas večera sa uskutoční aj tímová vedomostná súťaž Quiz night

Čečejovské kultúrno-športové leto 2023

Dátum: 6. 7. 2023

Srdečne pozývame našich obyvateľov na podujatia Čečejovského kultúrno-športového leta 2023.

"Čečejovský pohár" - 7. ročník súťaže mladých hasičov

Dátum: 13. 6. 2023

DHZ Čečejovce srdečne pozýva obyvateľov obce na 7. ročník súťaže mladých hasičov "Čečejovský pohár".

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 7. 6. 2023

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov obce o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny

Čečejovský Bašavel - Csécsi dínomdánom

Dátum: 5. 6. 2023

Srdečne pozývame obyvateľov na kultúrno-spoločenské podujatie Čečejovský Bašavel, v rámci ktorého sa uskutoční aj súťaž vo varení kotlíkových jedál. Pre deti je pripravený bohatý program: jazda na poníkoch, tvorivé dielne, detské súťaže, penová show, detská diskotéka ...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 23. 5. 2023

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov obce o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 13.júna 2023.

Vakcinácia psov proti besnote a iným infekčným ochoreniam

Dátum: 26. 4. 2023

MVDr. Pavol Fábry, súkromný veterinárny lekár, oznamuje majiteľom psov, že povinná vakcinácia psov proti besnote a iným infekčným ochoreniam sa uskutoční dňa 6. mája 2023 (v sobotu), v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v areáli prírodného javiska na Kostolnej ulici.

Odporúčanie

Dátum: 20. 3. 2023

Obecný úrad po víkendových udalostiach a následnej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva oznamuje obyvateľom obce, že odporúča piť vodu výlučne z verejného vodovodu. Majitelia studní majú možnosť požiadať o celkový rozbor vody zo studní na tel. č. 055/611 42 19 za cenu 130 Eur.

Upracme si našu obec!

Dátum: 21. 2. 2023

Obec Čečejovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Čečejovce a občianskym združením Save Nature by Čivas usporiada dňa 03. marca 2023 spoločné čistenie obce a jej chotára od odpadkov

Africký mor ošípaných - opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia

Dátum: 20. 2. 2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie vymedzuje okres Košice-okolie ako infikovanú oblasť a nariaďuje chovateľom ošípaných v drobnochovoch nasledovné opatrenia.

Parkovanie na chodníkoch

Dátum: 14. 2. 2023

Žiadame obyvateľov ulíc Buzická a Košická, aby pri parkovaní svojich áut na chodníku nezaberali celú šírku chodníka. Zaparkované vozidlá znemožňujú plynulý prechod chodcov po chodníku a tým dochádza k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky.

Zberný dvor - informácia

Dátum: 27. 1. 2023

Obecný úrad oznamuje obyvateľom obce, že od 01. februára 2023, (streda) bude opäť otvorený zberný dvor na Paňovskej ulici. Pre vstup na zberný dvor bude potrebné predložiť rezidentskú kartu, ktorú si budete môcť prevziať po zaplatení poplatku za komunálny odpad na obecnom úrade.

Obecná telocvičňa - oznam

Dátum: 23. 1. 2023

Oznamujeme obyvateľom obce, že od dnešného dňa je správcom obecnej telocvične na Kostolnej ulici p. Eva Kovácsová. V prípade záujmu o rezerváciu telocvične je potrebné kontaktovať tel. č. 0902 657 229

Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie

Dátum: 12. 1. 2023

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 2. februára 2023 od 11:00 hod. do 13:30 hod. na odberných miestach uvedených v prílohe.

Harmonogram zberu odpadu pre rok 2023

Dátum: 28. 12. 2022

Prinášame Vám harmonogram zberu komunálneho a triedeného odpadu pre rok 2023.

Používanie zábavnej pyrotechniky - upozornenie

Dátum: 22. 12. 2022

Obecný úrad v Čečejovciach upozorňuje, že v zmysle čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 sa zakazuje rušiť nočný pokoj nad mieru primeranú pomerom hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi.

Nástenný kalendár 2023

Dátum: 22. 12. 2022

Nástenný kalendár na rok 2023 s názvom "Obec očami obyvateľov" bude pre obyvateľov dostupný od 9. januára 2023 na obecnom úrade.

Vývoz obsahu žúmp - informácia

Dátum: 9. 12. 2022

Obecný úrad oznamuje obyvateľom obce, že z dôvodu čerpania dovolenky, nebude realizovať vývoz obsahu žúmp od 19. decembra 2022 do konca roka 2022. Prosíme obyvateľov, aby neuhrádzali poplatok prevodom z účtu ani v hotovosti, nakoľko tento rok už nie sú kapacitné možnosti na uskutočnenie vývozu.

Vianočné trhy, Mikuláš a Adventný beh

Dátum: 29. 11. 2022

Srdečne pozývame obyvateľov na predvianočné podujatia organizované samosprávou obce.

Komunálne voľby 29.10.2022 - výsledky

Dátum: 30. 10. 2022

Prinášame Vám zhrnuté výsledky komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022

Kalendár na rok 2023 - príprava

Dátum: 26. 10. 2022

Prosíme obyvateľov o poskytnutie fotografií súvisiacich s našou obcou.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 12. 9. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Košice-okolie odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice-okolie od 12.09.2022 od 16.00 hod.

11. kolo VÝCHOD ROAD LIGY 2022 o Pohár údolia Kaňapty

Dátum: 12. 9. 2022

Srdečne pozývame obyvateľov a fanúšikov cyklistiky na 11. kolo amatérskych cestných cyklistických pretekov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. septembra 2022 so štartom a cieľom v našej obci. Štart je plánovaný o 9:15 hod. pri prírodnom javisku. Príďte povzbudiť cyklistov!

Deň rodiny- #zdolaj CSÉCS

Dátum: 26. 7. 2022

Srdečne Vás pozývame na podujatie Deň rodiny spojené so športovým a kultúrnym programom pre celé rodiny.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí - 29.10.2022

Dátum: 19. 7. 2022

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ, určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, zverejnenie emailovej adresy na delegovanie členov komisie.

Čečejovské kultúrno športové leto 2022

Dátum: 18. 7. 2022

Srdečne pozývame našich obyvateľov na podujatia Čečejovského kultúrno športového leta 2022.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 1. 7. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Košice-okolie vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch od 1.7.2022 od 12.00 hod. do odvolania

Čečejovský bašavel

Dátum: 16. 6. 2022

Pozývame obyvateľov obce na kultúrno-spoločenské podujatie "Čečejovský bašavel", ktoré sa bude konať 2. júla 2022 od 15:00 hod. v areáli prírodného javiska. V rámci podujatia sa uskutoční súťaž vo varení kotlíkových jedál, vystúpi spevák Bohém NagyZsoló a skupina TRiAL.

Slávnostné otvorenie fontány 2

Slávnostné otvorenie fontány

Dátum: 15. 6. 2022

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie obecnej fontány spojenej s degustáciou vín a vystúpením jazzovej skupiny Infinity Band dňa 1. júla 2022 od 18:00 hod. v areáli Trhoviska Čečanka.

Deň detí 2

Deň detí

Dátum: 12. 5. 2022

Srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční 3. júna 2022 od 15:00 hod. do 18:00 hod. v areáli Oddychovej zóny obce Čečejovce

.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 6. 5. 2022

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov obce o plánovanej odstávke elektriny.

.

Očkovanie psov proti besnote

Dátum: 20. 4. 2022

MVDr. Pavol Fábry, súkromný veterinárny lekár, oznamuje majiteľom psov, že povinné očkovanie psov proti besnote sa uskutoční dňa 7. mája 2022 (v sobotu), v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v areáli prírodného javiska na Kostolnej ulici.

.

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 14. 3. 2022

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

.

Vývoz obsahu žúmp

Dátum: 11. 3. 2022

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že od pondelka 14. marca 2022 ponúka obyvateľom obce možnosť vývozu obsahu zo žúmp obecným traktorom.

.

Upracme si našu obec!

Dátum: 4. 3. 2022

Obec Čečejovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Čečejovce a občianskym združením Save Nature by Čivas usporiada dňa 18. marca 2022 spoločné čistenie obce a jej chotára od odpadkov

-

Zberný dvor obce Čečejovce - zatvorený

Dátum: 14. 2. 2022

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že zberný dvor na Paňovskej ulici bude v dňoch 16. a 23. februára 2022 (streda) ZATVORENÝ.

.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 26. 1. 2022

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov obce o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 04.02.2022.

.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 24. 1. 2022

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov obce o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 02.02.2022.

Zberný dvor obce Čečejovce - otvorený  1

Zberný dvor obce Čečejovce - otvorený

Dátum: 12. 1. 2022

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že zberný dvor na Paňovskej ulici bude od soboty otvorený podľa platných otváracích hodín.

Zvozový kalendár na rok 2022 1

Zvozový kalendár na rok 2022

Dátum: 21. 12. 2021

Obec Čečejovce v spolupráci so spoločnosťou Kosit, a.s. Vám prináša harmonogram zberu odpadov na rok 2022

Zberný dvor obce Čečejovce 1

Zberný dvor obce Čečejovce

Dátum: 2. 12. 2021

Obecný úrad oznamuje obyvateľom, že zberný dvor na Paňovskej ulici bude tento rok otvorený už iba v sobotu 4. decembra 2021 od 8 hod. do 17. hod. Od budúceho týždňa až do konca tohto roka bude zberný dvor zatvorený. O termíne jeho opätovného otvorenia v roku 2022 budeme obyvateľov vopred informovať.

Príde sv. Mikuláš 4

Príde sv. Mikuláš

Dátum: 1. 12. 2021

Mikuláš by to sám nezvládol, preto mu pomôžu naši dobrovoľní hasiči, ktorí ho hasičským autom dopravia k deťom, aby im mohol odovzdať darčeky.

Mimoriadny režim Obecného úradu počas mimoriadneho stavu 1

Režim stránkových hodín Obecného úradu počas núdzového stavu

Dátum: 25. 11. 2021

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na celom území Slovenskej republiky a obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania Obecný úrad v Čečejovciach v období od 25. novembra 2021 do 9. decembra 2021 bude prijímať stránky v režime objednávok.

Prerušenie distribúcie elektriny 5

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 9. 11. 2021

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice informuje obyvateľov obce o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v dňoch 25. novembra 2021 od 8:30 hod. do 15:30 hod. a 26. novembra 2021 od 8:30 hod. do 15:30 hod. na ulici Buzická č.d. 106,108,123,125 a ulica Východná č.d. 78,88.

Zberný dvor obce Čečejovce 1

Zberný dvor obce Čečejovce

Dátum: 20. 10. 2021

Oznamujeme obyvateľom, že  Zberný dvor obce Čečejovce ♻️ bude v sobotu 23. októbra 2021 zatvorený.

Zobrazené 1-50 z 346

Obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Odvoz odpadu

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 1

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb