Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných 1

oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - okolie

V okrese Košice - okolie bol potvrdený Africký mor ošípaných u diviačej zveri a v obci Janík aj v domácom chove ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. č. 055/6222267 kl. 109, 107. Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice.

Zároveň Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie žiada neregistrovaných chovateľov, aby v termíne do 12. augusta 2020, nahlásili na obecnom úrade počet ošípaných chovaných v domácnosti za účelom zabezpečenia súpisu chovov v obci.

Dátum vloženia: 10. 8. 2020 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 8. 2020 16:15
Autor: Správca Webu