Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Africký mor ošípaných

.

oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - okolie

V okrese Košice - okolie bol potvrdený výskyt afrického moru ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto opätovne dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú zaregistrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj 1 kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne do 23. októbra 2020 na RVPS Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400 Eur.
Zároveň odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. č. 055/6222267 kl. 109,107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácej zabíjačke a vzorku odovzdať na RVPS Košice  - okolie. 

Dátum vloženia: 13. 10. 2020 10:30
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2020 11:30
Autor: Správca Webu