Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Duchovný príhovor

Duchovný príhovor  1

Vážení obyvatelia, prinášame Vám duchový príhovor k Veľkej noci od farára našej miestnej farnosti Zsolta Fedorku.

Zároveň veriacim ponúka LITURGIU DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja!

Vážení čitatelia, v týchto dňoch Veľkonočných sviatkov upriamme svoj pohľad na Ježiša Krista, na jeho utrpenie a smrť, ktoré podstúpil za nás. V 53. kapitole knihy proroka Izaiáša sa o Pánovom služobníkovi píše: „Muž bolestí, ktorý poznal utrpenie. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Obetoval sa, pretože sám chcel.“ Cirkev vidí prameň novej nádeje práve v Ježišovom utrpení a smrti, lebo Ježiš vstal z mŕtvych a žije. On dáva nový zmysel utrpeniam a krížom nášho života. Skúsenosť utrpenia aj dnes poznačuje ľudstvo, poznačuje tiež rodinu. Pohliadnime na ukrižovaného Krista, aby sme mali silu ísť ďalej aj napriek ťažkostiam. Konajme pokánie a dôverujme Bohu, prosme o jeho milosrdenstvo. Ježišov kríž je najvyšším znakom Božej lásky ku každému. Keď sme skúšaní, keď musia naše rodiny čeliť bolesti a súženiu, pohliadnime na Kristov kríž. Tam nájdeme odvahu pokračovať v putovaní. V zármutkoch a ťažkostiach nie sme sami; rodina nie je sama. Ježiš je prítomný so svojou láskou, podopiera nás svojou milosťou a daruje silu, aby sme mohli ísť ďalej. A je to práve táto Ježišova láska, na ktorú sa máme obrátiť. Tajomstvo Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nás povzbudzuje, aby sme putovali s nádejou. Obdobie bolesti a skúšky, ak je prežívané s Kristom, s vierou v Neho, už skrýva v sebe svetlo zmŕtvychvstania, nový život vzkrieseného sveta, Veľkú noc každého človeka, ktorý verí v jeho Slovo. Vo chvíľach súženia hľaďme aj na Kristovu Matku, Pannu Máriu. Ona, ktorá sprevádzala svojho Syna na krížovej ceste a stála pod Krížom v hodine jeho smrti, kiež dovedie naše srdcia, cez tajomstvo utrpenia k veľkonočnému tajomstvu. K tomu svetlu, ktoré vyžaruje z Kristovho Zmŕtvychvstania a ukáže nám definitívne víťazstvo lásky, radosti a života nad zlom, bolesťou a smrťou. Chcem vám všetkým zaželať požehnanú veľkú noc. Vo všetkých príbytkoch a vo všetkých srdciach nech znovu zaznie radostná správa o Kristovom Vzkriesení, a všetkým nech prinesie novú nádej. V modlitbách pamätám na vás a som s vami. Vyprosujem vám požehnanú veľkú noc. Zsolt Fedorka, farár.

Feltámadt Krisztus, alleluja!

Tisztelt olvasók, ezekben a napokban szemléljük Jézus Krisztus értünk vállalt engesztelő szenvedését, halálát, és feltámadását. Izajás próféta könyvének 53. fejezetében így ír az Úr szenvedő szolgájáról: „Ő a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám. Sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.“ Az Egyház Jézus szenvedésében, és kereszthalálában látja az új remény forrását. Miért? Mert Jézus feltámadt és él. Ő ad új értelmet életünk szenvedéseinek, keresztjeinek. A szenvedés tapasztalata nyomot hagy az emberiségen, nyomot hagy a családokon is. A járvány közepette is szemléljük a keresztre feszített Jézus Krisztust, hogy erőnk legyen túljutni a nehézségeken. Tartsunk bűnbánatot és bízzunk Istenben és kérjük irgalmát. Jézus keresztje Isten minden ember iránti szeretetének legmagasabb rendű jele. Amikor megpróbáltatás ér bennünket, amikor családunknak szembe kell néznie a fájdalommal, a nehézségekkel, tekintsünk Krisztus keresztjére: ott találjuk meg a bátorságot ahhoz, hogy folytassuk utunkat. A csapások és nehézségek idején nem vagyunk egyedül; a család nincs egyedül; Jézus jelen van szeretetével, támaszt nyújt kegyelmével és erőt ad nekünk, hogy tovább haladjunk. Krisztus e szeretetéhez kell fordulnunk. Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának misztériuma arra bátorít, hogy reménnyel folytassuk utunkat. A fájdalom és a megpróbáltatás időszaka, ha Krisztussal, a belé vetett hittel éljük meg, már magában hordozza a feltámadás fényét, a feltámadt világ új életét, mindazoknak a Húsvétját, akik hisznek Szavában. Ajánljuk magunkat Krisztus Anyja, Szűz Mária oltalmába, és kérjük segítségét. Ő, aki elkísérte Fiát a fájdalmas úton, Ő, aki a kereszt tövében állt Fia halála órájában, vezesse el szívünket, minden család szívét a kínszenvedés titkától a húsvéti fényig. A fény felé, amely Krisztus Feltámadásából tör elő és megmutatja a szeretet, az öröm, az élet végleges győzelmét a rossz, a szenvedés, a halál felett. Hadd fejezzem ki mindenkinek húsvéti jókívánságomat. Minden családban, és minden szívben újra hangozzék fel az örömhír, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ennek a ténynek a tudata adjon mindenkinek új reményt. Lélekben önökkel vagyok, imádkozva önökért. Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek. Fedorka Zsolt, plébános. 

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

A húsvéti szent három nap családegyházi liturgiája 2020-ban

Dátum vloženia: 9. 4. 2020 19:02
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2020 20:22
Autor: Mgr. Lukáš Macák