Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Informácia o zmene telefonických kontaktov OcÚ Čečejovce

Informácia o zmene telefonických kontaktov Obecného úradu obce Čečejovce 1

Prinášame Vám informácie o zmene telefonických kontaktov Obecného úradu obce Čečejovce

Informácia o zmene telefonických kontaktov
Obecného úradu obce Čečejovce

Oznamujeme obyvateľom obce, že došlo k zmene všetkých telefónnych čísel obecného úradu. Od 23. februára 2021 je možné kontaktovať zamestnancov úradu na nasledovných telefónnych číslach:

055/300 96 90   Edita Dringušová – prednostka úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov

055/300 96 91   Ing. Katarína Libová – účtovníctvo

055/300 96 92   Mgr. Lukáš Macák – starosta obce

055/300 96 93   Monika Bartóková – matrika, osvedčovanie listín a podpisov

055/300 96 94   Kornélia Bakoš – miestne dane a  poplatky

Dátum vloženia: 23. 2. 2021 16:45
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2021 16:47
Autor: Mgr. Lukáš Macák