Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Obecný úrad - prijímanie stránok v obmedzenom režime

.

možnosti komunikácie s úradom

Čečejovce 12.10.2020

O Z N Á M E N I E

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnostných preventívnych opatrení za účelom zamedzenia šírenia COVID-19, obecný úrad prijíma stránky v obmedzenom režime.
Komunikácia s úradom je realizovateľná telefonicky ako aj prostredníctvom e- mailu.

Kontakty:

055/4649201    /  obec@cecejovce.sk – Edita Dringušová                         

055/2028625    /  dane@cecejovce.sk –  Kornélia Bakoš

055/2028626    /  matrika@cecejovce.sk – Monika Bartóková                        

055/4649714   /   uctovnictvo@cecejovce.sk – Katarína Libová

V prípade požiadavky na vstup do priestorov obecného úradu kontaktujte uvedené tel. čísla resp. použite zvonček na vchodových dverách.

Vstup do budovy je možný iba s ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre!

                                                                                    Mgr. Lukáš Macák
                                                                                      starosta obce v. r. 

 

Dátum vloženia: 12. 10. 2020 10:26
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 10. 2020 11:39
Autor: Správca Webu