Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Režim stránkových hodín Obecného úradu počas núdzového stavu

Mimoriadny režim Obecného úradu počas mimoriadneho stavu 1

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na celom území Slovenskej republiky a obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania Obecný úrad v Čečejovciach v období od 25. novembra 2021 do 9. decembra 2021 bude prijímať stránky v režime objednávok.

Komunikáciu s úradom je možné realizovať taktiež e-mailom, telefonicky alebo poštou.
Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie je potrebné vopred dohodnúť s príslušnou zamestnankyňou úradu alebo starostom obce

Kontakty:
 

Mgr. Lukáš Macák           tel. +421 910 907 912        e-mail: starosta@cecejovce.sk
starosta obce                      +421/55/300 96 92

Edita Dringušová
           tel. +421/55/300 96 90      e-mail: obec@cecejovce.sk
prednosta úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov 

Monika Bartóková         tel. +421/55/300 96 93      e-mail: matrika@cecejovce.sk
osvedčovanie listín a podpisov, matrika

Kornélia Bakoš              tel. +421/55/300 96 94       e-mail: dane@cecejovce.sk
miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo

Ing. Katarína Libová     tel. +421/55/300 96 91      e–mail: uctovnictvo@cecejovce.sk
účtovníctvo (Obec Čečejovce)           

Nikola Zborai                   tel. +421/55/ 300 96 95     e-mail: villacech@cecejovce.sk
účtovníctvo  (Villa Cech s.r.o., r.s.p.) 
                                                                                                               
Mgr. Lukáš Macák
                                                                                                                   starosta obce

Dátum vloženia: 25. 11. 2021 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2021 14:45
Autor: Mgr. Lukáš Macák