Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Vrtuľníky - boj proti hluku

.

oznam

Vážení občania, 

oznamujeme vám, že sa pripravujú právne kroky vrátane možnosti prípravy návrhu na vydanie neodkladného opatrenia voči obchodnej spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o., prípadne voči obchodnej spoločnosti HELI COMPANY s.r.o., alebo inej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za výkon leteckej činnosti, ktorá obťažuje obyvateľov našej obce, to vo vzťahu k zákazu výkonu leteckej činnosti nad obytnými zónami obcí v okrese Košice okolie.  

Občania, ktorí boli oslovení, podpisovali plnomocenstvo (nie petíciu) na zastupovanie pred  príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi leteckej správy a miestnej štátnej správy a súdmi všeobecnej sústavy súdnictva vo veci vykonávania podnikateľskej činnosti - leteckej činnosti obchodnou spoločnosťou Slovak Training  Academy, s.r.o., IČO: 47 055 952, alebo obchodnou spoločnosťou HELI COMPANY s.r.o., ul. Ranovská č. 72, Prešov, 0801, Slovenská republika, IČO: 36 492 124alebo oboch obchodných spoločností súčasne.

Hárok na podpis plnomocenstva a obsah plnomocenstva na zastupovanie advokátskou kanceláriou ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o., poskytujúcou predmetné právne služby bezodplatne, bude pripravený a sprístupnený v kancelárii obecného úradu  od 24. do 28. augusta 2020, počas úradných hodín.

O vykonaných právnych krokoch bude advokátska kancelária informovať priebežne, alebo na požiadanie občanov.

 

Dátum vloženia: 24. 8. 2020 10:23
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2020 10:42
Autor: Správca Webu