Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Vývoz odpadu zo žúmp

.

informácia pre bezhotovostnú úhradu poplatku

Informácia pre bezhotovostnú úhradu poplatku za vývoz odpadu zo žúmp
v obci Čečejovce a miestnej časti Seleška:

Pre Obec Čečejovce:

  • úhradu poplatku realizujte na bankový účet: SK43 0200 0000 0000 0172 3542
  • suma: 11,85 Eur
  • pod VS: 221004
  • poznámka pre príjemcu: poplatok_žumpa_priezvisko, ulica, číslo domu

Pre PD Čečejovce:

  • úhradu poplatku realizujte na bankový účet: SK62 0900 0000 0004 4009 5162
  • suma: 40,00 Eur
  • pod VS: 2020
  • poznámka pre príjemcu: poplatok_žumpa_priezvisko, ulica, číslo domu

Avízo o úhrade zaslať na e-mailovú adresu: obec@cecejovce.sk    
                                                                             sekretariat@pdcecejovce.sk

UPOZORNENIE!

Vývod žumpy musí byť umiestnený pri bráne, plote  príp. hneď za bránou, aby čerpanie obsahu žumpy do nádrže fekálneho vozidla bolo umožnené.  V prípade, ak sa žumpa nachádza vo dvore, z technických príčin nebude možné vykonať vývoz obsahu žumpy.

Dátum vloženia: 30. 3. 2020 15:59
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 3. 2020 16:06
Autor: Správca Webu