Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zberný dvor

.

informácie

ZBERNÝ DVOR        

Otváracia doba: Streda 9:00 - 17:00  Sobota 7:00 - 12:00

Adresa:  Paňovská ulica (za PD Čečejovce)

Druhy odpadov, ktoré je možné uložiť:

Drobný stavebný odpad – drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
po zvážení odpadu a zaplatení poplatku priamo na zbernom dvore – max. 500 kg (napr. 0,78 € za 10 kg odpadu)    

Triedené zložky KO – papier a lepenka, sklo, plasty  (bezplatne v neobmedzenom množstve, triedený zber z domácností ostáva v platnosti podľa harmonogramu)

Biologicky rozložiteľný odpad – odpad zo záhrad, konáre stromov, tráva, lístie, zvyšky rastlín, odpad z potravín   (bezplatne v neobmedzenom množstve).

Objemný odpad – odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do smetných nádob a neobsahuje nebezpečné látky t.j. nábytok, matrace, koberce, sanita  (bezplatne, z jednej domácnosti raz ročne).

Dátum vloženia: 28. 7. 2020 10:32
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 7. 2020 10:37
Autor: Správca Webu