Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia finančná, správy majetku obce, podnikateľských aktivít a na ochranu verejného záujmu

Predseda:   PhDr.  Peter Dringuš
Členovia:    Ing.     Marcel Hintoš
                                Štefan Juhász
                    Ing.     Katarína Libová
                    Ing.     Eduard Weiszer
 

Komisia školstva, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda:   Mgr.   Ladislav Dringuš
Členovia:    Ing.     Marcel Hintoš
                    Ing.     Jozef Juhás
                           Bc.     Lukáš Macák
                    Ing.     Eduard Weiszer
 

Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Predseda:   Ing.   Gabriel Szabó Bartko
Členovia:   PhDr.  Peter Dringuš
                    Mgr.   Ladislav Dringuš
                    Ing.     Jozef Juhás
                                     Štefan Juhász
                    Ing.    Eduard Weiszer
 

Komisia kultúry, informovanosti a propagácie obce

Predseda:    Bc.     Lukáš Macák
Členovia:   Mgr.    Erika Jakab
                    Ing.     Katarína Libová
                    Ing.     Daniel Vranai
                        Mgr.    Zuzana Zboraiová