Kontakty na obec

Kontakty na obec

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obecný úrad

Adresa:  Buzická 55
                044 71 Čečejovce
                Slovensko

 
Tel.:  055/4649210
        +421 910 907 912 - starosta obce
          
         055/4649201 - prednosta obecného úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov
          
         055/4649714
- vedenie účtovníctva
          
         055/2028626 - matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evid. hrobových miest
          
         055/2028625 - miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo
           
 
 e-mail:  starosta@cecejovce.sk
               obec@cecejovce.sk
               matrika@cecejovce.sk
               dane@cecejovce.sk 
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK