Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

V zmysle § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a článku 7 platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Čečejovce č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Na každé hrobové miesto preto musí byť uzatvorená nájomná zmluva a zaplatené nájomné za užívanie hrobového miesta. Z tohto dôvodu vyzývame príbuzných – nájomcov hrobových miest, ktorí nemajú uzavretú nájomnú zmluvu, aby tak učinili do konca roka 2019.

Bližšie informácie ohľadom uzatvárania nájomných zmlúv:

Obecný úrad Čečejovce                             tel.: 055/2028626
Buzická 55                                                           055/4649201       
044 71  Čečejovce                                       e-mail: matrika@cecejovce.sk
                                                                                      obec@cecejovce.sk

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK