Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Čečejovce 17.07.2019

Oznam – výzva

Obecné zastupiteľstvo  v Čečejovciach vzhľadom na množiace sa podnety a sťažnosti našich obyvateľov ohľadom parkovania vozidiel na chodníkoch a na okrajoch verejných miestnych komunikácií prijalo dňa 3.6.2019 uznesenie:

Uznesenie č. 54/06/2019

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zaslaním výzvy obyvateľom ulíc Košická a Buzická, ktorej obsahom bude žiadosť o dlhodobé neparkovanie  motorových vozidiel na chodníkoch a dodržiavanie VZN obce Čečejovce o Verejnom poriadku v obci.

V minulosti, ale aj v súčasnosti sa odstavujú osobné automobily v niektorých prípadoch priamo na chodníkoch. Automobily tak bránia prejazdu cyklistom, rodinám s kočiarmi a vo všeobecnosti aj chodcom. Obec Čečejovce má platné VZN č. 1 /1993 o ochrane verejného poriadku kde podľa §2 písm. j)  je zakázané: „parkovať vozidlami na chodníkoch a na verejnej zeleni“.

Starosta obce Vás touto cestou vyzýva o dodržiavanie platného VZN.

Automobily z dlhodobého hľadiska je potrebné odstavovať vo vnútri vlastných dvorov a nádvorí, aby sa predišlo konfliktným a nebezpečným situáciám, začo Vám vopred ďakujem.

S pozdravom,

Lukáš Macák v.r.
starosta obce Čečejovce

Príloha:      Parkovanie - výzva

Dátum zvesenia: 2. 9. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK