Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

U Z N E S E N I A

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Čečejovce,

zo dňa 10.12.2018 

Uznesenie č. 01/12/2018

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie

1.     výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2.     vystúpenie novozvoleného starostu obce

b) konštatuje, že 

1.     novozvolený starosta obce Bc. Lukáš Macák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2.     zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Jozef Ballók, Mgr. Ladislav Dringuš, Ing. Marcel Hintoš, Ing. Jozef Juhás, Ing. Viktória Maruščáková, Ing. Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Ing. Tomáš Vranai, Ing. Eduard Weiszer zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

V Čečejovciach dňa 10.12.2018                                                

                                                                Bc. Lukáš Macák         starosta obce

 

                                                                        

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK