Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 1.7.2019

 

Uznesenie č. 56/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č. 57/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marcel Hintoš, Ing. Roland Pelegrin a Ing. Eduard Weiszer.

Uznesenie č. 58/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2019 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce.

Uznesenie č. 59/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda.

Uznesenie č. 60/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj hasičského vozidla AVIA A30 podľa predloženého návrhu s vyvolávacou cenou 1300,-€ 

Uznesenie č. 61/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 62/07/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenia VO na dodávateľa vývozu komunálneho odpadu na obdobie od 1.9.2019 do 31.8.2024.

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019 Zodpovedá: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK