Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 04.03.2019

 

Uznesenie č. 34/03/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odporúčaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky zo dňa 04.03.2019

Uznesenie č.  35/03/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: R. Pelegrin,
K. Tamásová, T. Vranai

Uznesenie č.  36/03/2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vnútornú smernicu č.1/2019, ktorá upravuje prevádzkový poriadok obecnej telocvične.

V Čečejovciach dňa 04.03.2019   

                                                         Bc. Lukáš Macák
                                                           starosta obce                                                        

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK