Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

cecejovce

zníženie energetickej náročnosti verejných budovrekonštrukcia verejného osvetlenia

Aktuality

13.08.2018

NO

Zber nebezpečného odpadu

V rámci triedeného zberu odpadu sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.

Detail

02.08.2018

požiar

ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy, vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou v čase od 03. augusta 2018 do odvolania z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okrese Košice - okolie.

Detail

02.08.2018

požiar

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach informuje obyvateľov obce o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie od 1. augusta 2018 až do odvolania.

Detail

24.07.2018

fut

Mládežnícky futbalový turnaj prípravkárov (U11)

Pozvánka na športové podujatie

Detail