Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Kalendár vývozu odpadu

07. 08. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
17. 08. 2015     Zmiešané plasty a PET fľaše
Čečejovce
Zmiešané plasty: fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov,obaly od drogérie Pet fľaše: plastové fľaše od nealkoholických nápojov - zlisujte stlačením.
21. 08. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
25. 08. 2015     Elektroodpad, VKM, kovové obaly
Čečejovce
biela a čierna technika,spínače,počítače,televízory,hi-fi tech.Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.Nezbiera sa:vyhrievacie telesá s výmurovkou,plynové spotrebiče. Kovové obaly:plechovky od alko a nealko nápojov-zlisujte stlačením
03. 09. 2015     PET fľaše
Čečejovce
Pet fľaše: plastové fľaše od nealkoholických nápojov - zlisujte stlačením.Nezbiera sa: plastové fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže a pod.
04. 09. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
17. 09. 2015     Jedlé oleje a tuky
Čečejovce
Použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom sa odovzdáva na obecnom úrade. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú
18. 09. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
24. 09. 2015     Sklo
Čečejovce
Sklo: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo hlinou.
01. 10. 2015     Papier
Čečejovce
Papier: noviny, časopisy, kartón. Nezbiera sa: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak)
02. 10. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
05. 10. 2015     Zmiešané plasty a PET fľaše
Čečejovce
Zmiešané plasty: fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov,obaly od drogérie Pet fľaše: plastové fľaše od nealkoholických nápojov - zlisujte stlačením
14. 10. 2015     Nebezpečný odpad
Čečejovce
Nebezpečný odpad:batérie a akumulátory,žiarivky,rozpúšťadlá,filtračné materiály,olejové filtre,prevodové a mazacie oleje,farby,obaly so zvyškami nebezp.látok.Odoberá sa len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.
16. 10. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
30. 10. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
02. 11. 2015     Zmiešané plasty a PET fľaše
Čečejovce
Zmiešané plasty: fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov,obaly od drogérie Pet fľaše: plastové fľaše od nealkoholických nápojov - zlisujte stlačením.
04. 11. 2015     Jedlé oleje a tuky
Čečejovce
Použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom sa odovzdáva na obecnom úrade. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú
13. 11. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách
24. 11. 2015     Sklo
Čečejovce
Sklo: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo hlinou.
27. 11. 2015     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(červené s logom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách

Stránka