Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Kalendár vývozu odpadu

16. 03. 2018     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(s nadpisom FURA) nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.
16. 03. 2018     Jedlé oleje a tuky
Čečejovce
Použité jedlé potravinárske oleje a tuky v plastových fľašiach s funkčným uzáverom sa odovzdávajú na obecnom úrade.Plastové fľaše od olejov sa nevracajú

Stránka

  • 1