Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Kalendár vývozu odpadu

10. 05. 2019     Komunálny odpad
Čečejovce
Komunálny odpad, ktorý nie je v odpadových nádobách ani vo vreciach na to určených(s nadpisom FURA)nebude vyvezený.Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 h.Zber sa môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.Nepatrí sem biol.a stav.odpad

Stránka

  • 1