Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok:      7.30 - 12.00              13.00 - 15.30
Utorok:          7.30 - 12.00              13.00 - 15.30
Streda:           7.30.- 12.00              13.00 - 16.30
Štvrtok:                     nestránkový deň
Piatok:            7.30 - 13.00             
 
     Sídlo:    Buzická č. 55                                       Adresa:    Obecný úrad
                   Čečejovce                                                               Buzická č. 55
                                                                                                   044 71 Čečejovce

Úradné hodiny matričného úradu:

Pondelok:      8.00 - 12.00              13.00 - 15.30
Utorok:          8.00 - 12.00              13.00 - 15.30
Streda:           8.00.- 12.00              13.00 - 16.30
Štvrtok:                     nestránkový deň
Piatok:            8.00 - 13.00             


Zamestnanci obecného úradu:   

 
Edita Dringušová  - prednosta úradu
                                   - podateľňa
                                   - evidencia obyvateľov
                                   
Tel.: 055/4649201             

e-mail: ocu.cecejovce@gmail.com
 
Helena Bakšiová vedenie účtovníctva
                                 
Tel: 055/4649714   

Monika Bartóková - matrika
                                    - osvedčovanie listín a podpisov na listinách                                     - evidencia hrobových miest

Tel: 055/2028626
e-mail: matrika.cecejovce@gmail.com

Kornélia Bakoš  -  daň z nehnuteľností a miestne poplatky
                              - pokladňa

                              - odpadové hospodárstvo

Tel: 055/2028625   
e-mail: dane.cecejovce@gmail.com