Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok:      7.30 - 12.00              13.00 - 15.30
Utorok:          7.30 - 12.00              13.00 - 15.30
Streda:          7.30.- 12.00              13.00 - 16.00
Štvrtok:                     nestránkový deň
Piatok:           7.30 - 12.00              13.00 - 15.00
 
     Sídlo:    Buzická č. 55                                       Adresa:    Obecný úrad
                    Čečejovce                                                                Buzická č. 55
                                                                                                       044 71 Čečejovce

Úradné hodiny matričného úradu:

Pondelok:      8.00 - 12.00              13.00 - 15.30
Utorok:          8.00 - 12.00              13.00 - 15.30
Streda:          8.00.- 12.00              13.00 - 16.00
Štvrtok:                     nestránkový deň
Piatok:           8.00 - 12.00              13.00 - 15.00


Zamestnanci obecného úradu:   

 
Edita Dringušová  - prednosta úradu
                                       - podateľňa
                                       - evidencia obyvateľov
                                   
                                   Tel.: 055/4649201             
                                   e-mail: ocu.cecejovce@gmail.com
 
Helena Bakšiová vedenie účtovníctva
                                 
                                   Tel: 055/4649714   

Monika Bartóková - matrika
                                         - osvedčovanie listín a podpisov na listinách                                          - evidencia hrobových miest

                                     Tel: 055/2028626
                                     e-mail: matrika.cecejovce@gmail.com

Kornélia Bakoš  -  daň z nehnuteľností a miestne poplatky
                                   - pokladňa

                                   - odpadové hospodárstvo

                                    Tel: 055/2028625   
                                    e-mail: dane.cecejovce@gmail.com