Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Platný harmonogram vývozu odpadu:
Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2019

Upozornenie:
V papierovej forme harmonogramu došlo k chybe pri tlači.
Zber zmiešaných plastov a PET fliaš sa bude konať pravidelne, každý mesiac, v termínoch uvedených v harmonograme.

Odvoz použitých jedlých olejov
(odovzdaných na obecnom úrade)

Termíny:
  8. január 2019
15. marec 2019
16. máj 2019
15. júl 2019
12. september 2019
25. november 2019