Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2019

Nájomná zmluva č. 138/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

138/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranayová Jolana

Obec Čečejovce

22.05.2019

Nájomná zmluva č. 137/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

137/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranayová Jolana

Obec Čečejovce

22.05.2019

Nájomná zmluva č. 136/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

136/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranayová Jolana

Obec Čečejovce

22.05.2019

Zmluva č. 39 904

2/5/2019

3 000,00 EUR tritisíc Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20.05.2019

Nájomná zmluva č. 135/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

135/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartková Jana

Obec Čečejovce

17.05.2019

Nájomná zmluva č. 134/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

134/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ambriško Andrej

Obec Čečejovce

17.05.2019

Nájomná zmluva č. 133/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

133/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Rákyová Alžbeta

Obec Čečejovce

17.05.2019

Nájomná zmluva č. 132/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

132/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

17.05.2019

Nájomná zmluva č. 131/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

131/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

17.05.2019

Nájomná zmluva č. 130/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

130/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

10.05.2019

Nájomná zmluva č. 129/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

129/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Ildikó

Obec Čečejovce

10.05.2019

Nájomná zmluva č. 128/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

128/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vladimír Jaklovský

Obec Čečejovce

10.05.2019

Nájomná zmluva č. 127/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

127/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šmajdová Eva

Obec Čečejovce

10.05.2019

Nájomná zmluva č. 126/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

126/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Šmajdová Eva

Obec Čečejovce

10.05.2019

Nájomná zmluva č. 125/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

125/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šmajdová Eva

Obec Čečejovce

10.05.2019

Nájomná zmluva č. 124/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

124/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Július

Obec Čečejovce

09.05.2019

Dohoda č. 7/3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov an záujmové vzdelávanie detí

7/3/2019

5 Eur mesačne na dieťa

Mesto Košice

Obec Čečejovce

09.05.2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/5/2019

16 200,40 EUR šestnásťtisícdvesto Eur 40 Eurocentov

BLS com. s.r.o.

Obec Čečejovce

02.05.2019

Zmluva o preprave č. 34/19

5/4/2019

137,00 EUR stotridsaťsedem Eur 00 Eurocentov

eurobus, a. s.

Obec Čečejovce

26.04.2019

Nájomná zmluva č. 123/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

123/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26.04.2019

Nájomná zmluva č. 122/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

122/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26.04.2019

Nájomná zmluva č. 121/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

121/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26.04.2019

Nájomná zmluva č. 120/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

120/2019

33,20 EUR

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26.04.2019

Nájomná zmluva č. 119/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

119/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

24.04.2019

Kúpna zmluva

4/4/2019

13 935,00 EUR trinásťtisícdeväťstotridsaťpäť Eur 00 Eurocentov

MOTOR-CAR Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: