Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 2/12/2013

2/12/2013

0,00 EUR

H+EKO, spol. s r.o. Košice

Obec Čečejovce

Zmluva o výkone vybraných činností veterinárnej asanácie

1/12/2013

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čečejovce

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. TANS1300071

3/11/2013

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

2/11/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

Dohoda č. 1/11/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/11/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mesto Košice

Dohoda č. 1/10/2013 o poskytnutí finančných prostreidkov na záujmové vzdelávanie detí

1/10/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Súkromné centrum voľného času Kometa Košice

Zmluva o dielo

1/9/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

Dohoda č. 3/4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/4/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Súkromné centrum voľného času Kometa Košice

Dohoda č. 2/4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/4/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Zmluva o pskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Minsiterstva dorpavy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2013

2/8/2013

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Čečejovce

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

1/8/2013

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

2/7/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva č. 2/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností

1/7/2013

0,00 EUR

Správa katastra Košice

Obec Čečejovce

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 09/139/2006

2/6/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/6/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Slovenská pošta, a.s.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

10/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ján Doboš

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

9/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Katarína Hegedüsová

Znmluva o prevode vlastníctva bytu

8/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Gabriel Koštšánsky

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

7/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Helena Toplanská

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

6/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jaroslav Krajňak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

5/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Agnesa Némethová

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1300071

4/5/2013

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

Dodatok 1/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 31.3.2011

3/5/2013

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva 1215238

1/5/195/2013

0,00 EUR

SLOVGRAM Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Obec Čečejovce

Kontrakt č. TANS1300071

1/4/2013

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: