Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2016

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obci Čečejovce v roku 2017

1/12/2016

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

27.12.2016

Dohoda č. 1/11/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/11/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mesto Košice

07.12.2016

Nájomná zmluva č. 39/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

39/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Pelegrin František

23.11.2016

Nájomná zmluva č. 38/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

38/2/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Pollaková Helena

23.11.2016

Nájomná zmluva č. 38/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

38/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Gyurcso František

27.10.2016

Zámenná zmluva

7/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Dezider Dringuš a Edita Dringušová

25.10.2016

Nájomná zmluva č. 37/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

37/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ladislav Zborai

21.10.2016

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Filia, n.o.

17.10.2016

Kontrakt č. TANS1600165

5/10/2016

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17.10.2016

Nájomná zmluva č. 35/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

35/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eva Nagyová

10.10.2016

Zmluva o dielo o vypracovaní Bezpečnostného projektu informačného systému

4/10/2016

0,00 EUR

PK - Systems, s.r.o.

Obec Čečejovce

07.10.2016

Kúpna zmluva

3/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ján Németh a Agnesa Némethová

05.10.2016

Kúpna zmluva

2/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Aladár Bakoš a Mária Bakošová

05.10.2016

Kúpna zmluva

1/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eugen Pelegrin

29.09.2016

Nájomná zmluva č. 34/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

34/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Magdaléna Červeňáková

29.09.2016

Nájomná zmluva č. 33/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

33/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jozef Horváth

29.09.2016

Nájomná zmluva č. 32/1/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

32/1/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mgr. Stanislav Gerenda

29.09.2016

Nájomná zmluva č. 32/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

32/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Kornélia Bakoš

29.09.2016

Nájomná zmluva č. 31/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

31/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Žolnerová

21.09.2016

Kúpna zmluva

1/9/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

MILK-AGRO, spol. s r.o.

31.08.2016

Kúpna zmluva

1/8/2016

0,00 EUR

Noé Margita a spol.

Obec Čečejovce

06.07.2016

Kúpna zmluva

1/7/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ladislav Budai

30.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

3/6/2016

Neuvedené

Natur - Pack, a.s.

Obec Čečejovce

29.06.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1969-4101-15 zo dňa 22.12.2015

2/6/2016

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

20.06.2016

Zmluva o dielo

1/6/2016

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: