Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.04.2019

Kúpna zmluva

3/4/2019

1 020,00 EUR jedentisícdvadsať Eur 00 Eurocentov

Ing. Július Pelegrin

Obec Čečejovce

17.04.2019

Nájomná zmluva č. 118/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

118/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Šváb Ladislav

Obec Čečejovce

17.04.2019

Nájomná zmluva č. 117/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

117/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Ladislav

Obec Čečejovce

16.04.2019

Nájomná zmluva č. 116/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

116/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

16.04.2019

Nájomná zmluva č. 115/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

115/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

16.04.2019

Nájomná zmluva č. 114/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

114/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

16.04.2019

Nájomná zmluva č. 113/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

113/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

12.04.2019

Nájomná zmluva č. 112/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

112/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabó Bartko Alexej

Obec Čečejovce

12.04.2019

Nájomná zmluva č. 111/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

111/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabó Bartko Alexej

Obec Čečejovce

09.04.2019

Nájomná zmluva č. 110/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

110/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Gejza

Obec Čečejovce

09.04.2019

Nájomná zmluva č. 109/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

109/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Gejza

Obec Čečejovce

09.04.2019

Nájomná zmluva č. 108/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

108/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb František

Obec Čečejovce

09.04.2019

Nájomná zmluva č. 107/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

107/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb František

Obec Čečejovce

09.04.2019

Nájomná zmluva č. 106/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

106/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb František

Obec Čečejovce

08.04.2019

Nájomná zmluva č. 105/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

105/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sanislová Erika

Obec Čečejovce

08.04.2019

Nájomná zmluva č. 104/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

104/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sanislová Erika

Obec Čečejovce

08.04.2019

Nájomná zmluva č. 103/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

103/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sanislová Erika

Obec Čečejovce

04.04.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

2/4/2019

20,00 EUR dvadsať Eur mesačne

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Čečejovce

03.04.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/4/2019

1 600,00 EUR tisícšesťsto Eur 00 Eurocentov

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Čečejovce

03.04.2019

Nájomná zmluva č. 102/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

102/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sokolová Tünde

Obec Čečejovce

03.04.2019

Nájomná zmluva č. 101/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

101/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Mária

Obec Čečejovce

03.04.2019

Nájomná zmluva č. 100/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

100/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Iveta

Obec Čečejovce

03.04.2019

Nájomná zmluva č. 99/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

99/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Iveta

Obec Čečejovce

03.04.2019

Nájomná zmluva č. 98/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

98/2019

33,20 EUR

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

03.04.2019

Nájomná zmluva č. 97/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

97/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: