Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2018

Nájomná zmluva č. 14/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Štefan Šváb

Obec Čečejovce

13.09.2018

Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská agentúra životného prostredia

11.09.2018

Zmluva o reklame

5/8/2018

1 000,00 EUR jedentisíc Eur 00 Eurocentov

ABRISO SK s.r.o.

Obec Čečejovce

28.08.2018

Nájomná zmluva č. 13/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ján Šandala

Obec Čečejovce

23.08.2018

Hromadná licenčná zmluva

2/8/2018

81,60 EUR osemdesiatjeden Eur šesťdesiat Eurocentov

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

21.08.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L060-221-10

IROP-Z-302021L060-221-10

229 500,00 EUR dvestodvadsaťdeväťtisíc päťsto Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

14.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K379-222-13

IROP-Z-302021K379-222-13

96 390,94 EUR deväťdesiatšesťtisíc tristodeväťdesiat Eur 94 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13.08.2018

Kúpna zmluva

4/8/2018

2 025,00 EUR dvetisícdvadsaťpäť Eur 00Eurocentov

Ján Benco, Alžbeta Bencová

Obec Čečejovce

09.08.2018

Zmluva o certifikáte SSL

3/8/2018

180,00 EUR stoosemdesiat Eur 00 Eurocentov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čečejovce

02.08.2018

Zmluva o realizácii projektu

1/8/2018

6 600,00 EUR šesťtisícšesťsto

Obec Čečejovce

Literárna spoločnosť Pravé orechové

27.07.2018

Nájomná zmluva č. 12/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ervin Bartko

20.07.2018

Zmluva o dielo

5/7/2018

21 972,70 EUR dvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdva Eur 70 Eurocentov

Obec Čečejovce

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

19.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0577

4/7/2018

0,00 EUR nula Eur

Obec Čečejovce

GEODETICCA, s.r.o.

19.07.2018

Zmluva o bežnom účte

3/7/2018

0,00 EUR nula Eur

Obec Čečejovce

VÚB, a.s.

19.07.2018

Zmluva o dielo

2/7/2018

19 967,94 EUR devätnásťtisícdeväťstošesťdesiatsedem Eur deväťdesiatštyri Eurocentov

Obec Čečejovce

KISS stavebné práce, s.r.o.

16.07.2018

Zmluva o dielo

6/7/2018

51 972,36 EUR päťdesiatjedentisíc deväťstosedemdesiatdva Eur tridsaťšesť Eurocentov

ComBuild, s.r.o.

Obec Čečejovce

04.07.2018

Nájomná zmluva č. 9/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Anna Bialková

Obec Čečejovce

04.07.2018

Nájomná zmluva č. 11/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Silvia Lučaiová

Obec Čečejovce

03.07.2018

Zmluva o dielo

1/7/2018

4 995,00 EUR štyritisícdeväťsto deväťdesiatpäť Eur

Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT

Obec Čečejovce

02.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Čečejovce 01

6/6/2018

150,00 EUR jednostopäťdesiat Eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čečejovce

27.06.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

5/6/2018

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

Natur - Pack, a.s.

22.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

108 241,20 EUR stoosemtisíc dvestoštyridsaťjeden Eur 20 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská agentúra životného prostredia

22.06.2018

Zmluva o dielo

4/6/2018

6 998,51 EUR šesťtisícdeväťsto deväťdesiat osem Eur päťdesiatjeden centov

Nagy Alexander

Obec Čečejovce

22.06.2018

Nájomná zmluva č. 8/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Mária Gažiová

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

3/6/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Čečejovce

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: