Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2018

Zmluva o dielo

6/10/2018

85 770,30 EUR osemdesiatpäťtisícsedemstosedemdesiat Eur 30 Eurocentov

Skanska SK a.s.

Obec Čečejovce

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

5/10/2018

10 000,00 EUR desaťtisíc Eur 00 Eurocentov

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

Obec Čečejovce

18.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

4/10/2018

150,00 EUR stopäťdesiat Eur 00 Eurocentov

Mesto Košice

Obec Čečejovce

16.10.2018

Zmluva o dielo č. ZOD 2018/GA/01/036

3/10/2018

44 993,06 EUR do štyridsaťštyritisíc deväťstodeväťdesiattri Eur 06 Eurocentov

STRABAG s.r.o.

Obec Čečejovce

10.10.2018

Zmluva o dielo

1/10/2018

9 126,48 EUR deväťtisícstodvadsaťšesť Eur štyridsaťosem Eurocentov

Alezar, s.r.o.

Obec Čečejovce

10.10.2018

Hromadná licenčná zmluva

6/8/2018

162,00 EUR stošesťdesiatdva Eur

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

02.10.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4

0,00 EUR 0 Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27.09.2018

Nájomná zmluva č. 16/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Eva Dettersová

26.09.2018

Nájomná zmluva č. 15/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Mária Kundrátová

19.09.2018

Zmluva o dielo č. 201809004

2/9/2018

10 710,38 EUR desaťtisícsedemstodesať Eur 38 Eurocentov

Obec Čečejovce

ENERCOM s.r.o.

17.09.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

1/9/2018

27,50 EUR dvadsaťsedem Eur 50 Eurocentov za 1 vyuč. hod.

Obec Čečejovce

EMPIRE Košice s.r.o.

17.09.2018

Nájomná zmluva č. 14/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Štefan Šváb

Obec Čečejovce

13.09.2018

Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská agentúra životného prostredia

11.09.2018

Zmluva o reklame

5/8/2018

1 000,00 EUR jedentisíc Eur 00 Eurocentov

ABRISO SK s.r.o.

Obec Čečejovce

28.08.2018

Nájomná zmluva č. 13/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ján Šandala

Obec Čečejovce

23.08.2018

Hromadná licenčná zmluva

2/8/2018

81,60 EUR osemdesiatjeden Eur šesťdesiat Eurocentov

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

21.08.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L060-221-10

IROP-Z-302021L060-221-10

229 500,00 EUR dvestodvadsaťdeväťtisíc päťsto Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

14.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K379-222-13

IROP-Z-302021K379-222-13

96 390,94 EUR deväťdesiatšesťtisíc tristodeväťdesiat Eur 94 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13.08.2018

Kúpna zmluva

4/8/2018

2 025,00 EUR dvetisícdvadsaťpäť Eur 00Eurocentov

Ján Benco, Alžbeta Bencová

Obec Čečejovce

09.08.2018

Zmluva o certifikáte SSL

3/8/2018

180,00 EUR stoosemdesiat Eur 00 Eurocentov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čečejovce

02.08.2018

Zmluva o realizácii projektu

1/8/2018

6 600,00 EUR šesťtisícšesťsto

Obec Čečejovce

Literárna spoločnosť Pravé orechové

27.07.2018

Nájomná zmluva č. 12/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ervin Bartko

20.07.2018

Zmluva o dielo

5/7/2018

21 972,70 EUR dvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdva Eur 70 Eurocentov

Obec Čečejovce

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

19.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0577

4/7/2018

0,00 EUR nula Eur

Obec Čečejovce

GEODETICCA, s.r.o.

19.07.2018

Zmluva o bežnom účte

3/7/2018

0,00 EUR nula Eur

Obec Čečejovce

VÚB, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: