Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.06.2018

Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a požiarnotechnickej služby

2/6/2018

100,00 EUR jednosto Eur mesačne

Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.

Obec Čečejovce

15.06.2018

Nájomná zmluva č. 7/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Barbora Szaniszlóová

15.06.2018

Nájomná zmluva č. 6/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

6/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Barbora Szaniszlóová

13.06.2018

Kúpno predajná zmluva

1/6/2018

v závislosti na dodávanom množstve

Obec Čečejovce

S.A. GROUP, s.r.o.

11.06.2018

Nájomná zmluva č. 5/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

5/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Margita Dringušová

11.06.2018

Nájomná zmluva č. 4/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

4/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Martin Szabo Bartko

06.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

6/5/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Čečejovce

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

01.06.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Čečejovce

5/5/2018

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Čečejovce

29.05.2018

Zmluva č. 38 919 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

4/5/2018

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

17.05.2018

Zmluva o bežnom účte

1/5/2018

0,00 EUR nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17.05.2018

Zmluva o bežnom účte

2/5/2018

nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzatvorenej dňa 18.02.2016

3/5/2018

0,00 EUR nula

pačay architekti

Obec Čečejovce

15.05.2018

Nájomná zmluva č. 3/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

3/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Šarlota Pelegrinová

30.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Maloodber č. 1130788

3/4/2018

podľa zmluvy

Energie2, a.s.

Obec Čečejovce

25.04.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1

0,00 EUR nula

STAVOTERM Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

20.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

1/4/2018

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Čečejovce

Reformovaný farský úrad

09.04.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

04.04.2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

3/3/2018

0,00 EUR nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

27.03.2018

Dohoda č. 1/3/2018 o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/3/2018

mesačne 5 Eur na dieťa

Obec Čečejovce

Mesto Moldava nad Bodvou

20.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

2/3/2018

14 500,00 EUR štrnásťtisíc päťsto

Obec Čečejovce

Telovýchovná jednota Družstevník Čečejovce

13.03.2018

Nájomná zmluva č. 2/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

2/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Alžbeta Zalacková

06.03.2018

Nájomná zmluva č. 1/2018 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

1/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Jolana Peková

05.03.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27.02.2018

Zmluva o dodávke plynu

2/2/2018

podľa zmluvy

Obec Čečejovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

16.02.2018

Dodatok č. 2

1/2/2018

podľa zmluvy

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: