Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2018

Kúpna zmluva

3/1/2018

1 140,00 EUR tisíc stoštyridsať

Gabriel Jaklovský

Obec Čečejovce

24.01.2018

Kúpna zmluva

2/1/2018

3 540,00 EUR tritisíc päťstoštyridsať

Gejza Šváb a spol.

Obec Čečejovce

16.01.2018

Kúpna zmluva

1/1/2018

50 Eur/kus

Dr. Ing. Augustín Köteles

Obec Čečejovce

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

3/12/2017

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

08.01.2018

Dohoda č. 1/11/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2017002744

mesačne 5 Eur na dieťa

Obec Čečejovce

Mesto Košice

21.12.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

2/12/2017

48 916,80 EUR štyridsaťosemtisícdeväťstošestnásťeur 80centov

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

21.12.2017

Dohoda č. 2/11/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

811/2017

mesačne 5 Eur na dieťa

Obec Čečejovce

Mesto Moldava nad Bodvou

11.12.2017

Nájomná zmluva č. 30/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

30/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Weiserová

07.12.2017

Nájomná zmluva č. 29/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

29/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Kováčiková Lívia

07.12.2017

Nájomná zmluva č. 28/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

28/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Kuzderová Júlia

07.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Maloodber č. 1130788

1/12/2017

38,95 EUR podľa spotreby

Energie2, a.s.

Obec Čečejovce

29.11.2017

Zmluva o dielo č. 1/4/2016

5/11/2017

1 069 349,00 EUR milión šesťdesiatdeväťtisíc tristoštyridsaťdeväť

BLS com. s.r.o.

Obec Čečejovce

27.11.2017

Zmluva o dielo

6/11/2017

23 970,00 EUR dvadsaťtritisíc deväťstosedemdesiat

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Obec Čečejovce

27.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

4/11/2017

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Čečejovce

Reformovaný farský úrad

27.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

3/11/2017

10 000,00 EUR desaťtisíc

Obec Čečejovce

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

27.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

2/11/2017

950,00 EUR deväťstopäťdesiat

Obec Čečejovce

FIT-klub Ray

15.11.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

1/11/2017

25,00 EUR dvadsaťpäť

EMPIRE Košice s.r.o.

Obec Čečejovce

15.11.2017

Nájomná zmluva č. 27/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

27/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Velesová

13.11.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

0,00 EUR nula

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

06.11.2017

Zmluva o vykonaní auditu

1/10/2017

1 860,00 EUR jedentisíc osemstošesťdesiat

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

02.11.2017

Nájomná zmluva č. 26/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

26/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Klára Vranaiová

18.10.2017

Príkazná zmluva č. 13/UB/2017/PL

3/7/2017

150,00 EUR stopäťdesat

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Čečejovce

18.10.2017

Príkazná zmluva č. 13/UB/2017/EL

2/7/2017

150,00 EUR stopäťdesat

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Čečejovce

27.09.2017

Nájomná zmluva č. 25/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

25/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Mariana Vešeléniová

12.09.2017

Nájomná zmluva č. 24/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

24/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Sanislo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: