Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2018

Zmluva o dielo

2/7/2018

19 967,94 EUR devätnásťtisícdeväťstošesťdesiatsedem Eur deväťdesiatštyri Eurocentov

Obec Čečejovce

KISS stavebné práce, s.r.o.

16.07.2018

Zmluva o dielo

6/7/2018

51 972,36 EUR päťdesiatjedentisíc deväťstosedemdesiatdva Eur tridsaťšesť Eurocentov

ComBuild, s.r.o.

Obec Čečejovce

04.07.2018

Nájomná zmluva č. 9/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Anna Bialková

Obec Čečejovce

04.07.2018

Nájomná zmluva č. 11/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Silvia Lučaiová

Obec Čečejovce

03.07.2018

Zmluva o dielo

1/7/2018

4 995,00 EUR štyritisícdeväťsto deväťdesiatpäť Eur

Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT

Obec Čečejovce

02.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Čečejovce 01

6/6/2018

150,00 EUR jednostopäťdesiat Eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čečejovce

27.06.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

5/6/2018

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

Natur - Pack, a.s.

22.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

108 241,20 EUR stoosemtisíc dvestoštyridsaťjeden Eur 20 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská agentúra životného prostredia

22.06.2018

Zmluva o dielo

4/6/2018

6 998,51 EUR šesťtisícdeväťsto deväťdesiat osem Eur päťdesiatjeden centov

Nagy Alexander

Obec Čečejovce

22.06.2018

Nájomná zmluva č. 8/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Mária Gažiová

20.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

3/6/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Čečejovce

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

18.06.2018

Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a požiarnotechnickej služby

2/6/2018

100,00 EUR jednosto Eur mesačne

Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.

Obec Čečejovce

15.06.2018

Nájomná zmluva č. 7/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Barbora Szaniszlóová

15.06.2018

Nájomná zmluva č. 6/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

6/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Barbora Szaniszlóová

13.06.2018

Kúpno predajná zmluva

1/6/2018

v závislosti na dodávanom množstve

Obec Čečejovce

S.A. GROUP, s.r.o.

11.06.2018

Nájomná zmluva č. 5/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

5/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Margita Dringušová

11.06.2018

Nájomná zmluva č. 4/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

4/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Martin Szabo Bartko

06.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

6/5/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Čečejovce

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

01.06.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Čečejovce

5/5/2018

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Čečejovce

29.05.2018

Zmluva č. 38 919 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

4/5/2018

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

17.05.2018

Zmluva o bežnom účte

1/5/2018

0,00 EUR nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17.05.2018

Zmluva o bežnom účte

2/5/2018

nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzatvorenej dňa 18.02.2016

3/5/2018

0,00 EUR nula

pačay architekti

Obec Čečejovce

15.05.2018

Nájomná zmluva č. 3/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

3/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Šarlota Pelegrinová

30.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Maloodber č. 1130788

3/4/2018

podľa zmluvy

Energie2, a.s.

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: