Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.09.2017

Nájomná zmluva č. 23/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

23/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Sanislo

07.09.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/224

1 091 348,71 EUR jedenmilión deväťdesiatjedentisíc tristoštyridsaťosem Eur sedemdesiatjeden centov

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

04.09.2017

Nájomná zmluva č. 22/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

22/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Jozef Weiszer

04.09.2017

Nájomná zmluva č. 21/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

21/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Hanzelová

30.08.2017

Zmluva o dielo č. 02/17

3/8/2017

21 900,00 EUR dvadsaťjedentisícdeväťsto

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

24.08.2017

Zmluva o reklame

2/8/2017

1 000,00 EUR tisíc

Obec Čečejovce

ABRISO SK s.r.o.

24.08.2017

Nájomná zmluva č. 20/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

20/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Lacková

18.08.2017

Nájomná zmluva č. 19/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

19/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Kuiš

11.08.2017

Kúpna zmluva

1/8/2017

1 290,00 EUR tisícdvestodeväťdesiat

Obec Čečejovce

Mgr. Peter Kocák a spol.

07.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

1/7/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Čečejovce

Klub mladých obce Čečejovce

29.06.2017

Zmluva č. 37868

2/6/2017

3 000,00 EUR tritisíc Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

29.06.2017

Zmluva o dielo č. 03/14 - Dodatok č. 1

1/6/2017

23 400,00 EUR dvadsaťtritisíc štyristo

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

21.06.2017

Nájomná zmluva č. 18/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

18/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

21.06.2017

Nájomná zmluva č. 17/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

17/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

21.06.2017

Nájomná zmluva č. 16/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

16/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

16.06.2017

Nájomná zmluva č. 15/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

15/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Pelegrinová

16.06.2017

Nájomná zmluva č. 14/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

14/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Pelegrinová

10.05.2017

Nájomná zmluva č. 13/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

13/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Alžbeta Zalacková

10.05.2017

Nájomná zmluva č. 12/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

12/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Gizela Horváthová

10.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

2/5/2017

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto Eur

Obec Čečejovce

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

10.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

1/5/2017

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto Eur

Obec Čečejovce

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

26.04.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

5/4/2017

11 808,00 EUR jedenásťtisícosemstoosem Eur

STAVOTERM Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

26.04.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

4/4/2017

5 882,94 EUR päťtisíc osemsto osemdesiatdva Eur deväťdesiatštyri Eurocentov

N TRADE, s.r.o.

Obec Čečejovce

21.04.2017

Dohoda č. 1/4/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/4/2017

30,00 EUR tridsať Eur

Obec Čečejovce

Obec Ždaňa

04.04.2017

Nájomná zmluva č. 11/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

11/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

RNDr. Gabriel Szabó

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: