Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2019

Kúpna zmluva č. Z2019464_Z

4/1/2019

108 231,00 EUR stoosemtisíc dvestotridsaťjeden Eur 00 Eurocentov

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Obec Čečejovce

17.01.2019

Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb č. 572011

3/1/2019

1 400,00 EUR jedentisícštyristo Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Datalan, a.s.

16.01.2019

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2018/001864-145

3/12/2018

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

09.01.2019

Kúpna zmluva KZ 005/2018/HA

2/1/2019

47,20 EUR štyridsaťsedem Eur 20 Eurocentov

Obec Čečejovce

U.S.Steel Košice, s.r.o.

03.01.2019

Kúpna zmluva

1/1/2019

660,00 EUR šesťstošesťdesiat Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Norbert Vranai

31.12.2018

Mandátna zmluva

2/12/2018

1 296,00 EUR tisícdvestodeväťdesiatšesť Eur 00 Eurocentov

Urban Planning s.r.o.

Obec Čečejovce

31.12.2018

Nájomná zmluva č. 19/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Juraj Refor

Obec Čečejovce

17.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzatvorenej dňa 28.11.2017

7/10/2018

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

BLS com. s.r.o.

Obec Čečejovce

10.12.2018

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 411 010 014

1/12/2018

838,48 EUR osemstotridsaťosem Eur 48 centov

Obec Čečejovce

Nadácia Allianz

23.11.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/11/2018

140,00 EUR stoštyridsať Eur 00 Eurocentov

Mesto Košice

Obec Čečejovce

19.11.2018

Dodatok č. 1

1/11/2018

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Literárna spoločnosť Pravé orechové

Obec Čečejovce

08.11.2018

Nájomná zmluva č. 18/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Palková Gabriela

Obec Čečejovce

05.11.2018

Nájomná zmluva č. 17/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Regina Guzikiewiczová

Obec Čečejovce

02.11.2018

Dohoda č. 2/10/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/10/2018

140,00 EUR stoštyridsať Eur 00 Eurocentov

Mesto Moldava nad Bodvou

Obec Čečejovce

26.10.2018

Zmluva o dielo

6/10/2018

85 770,30 EUR osemdesiatpäťtisícsedemstosedemdesiat Eur 30 Eurocentov

Skanska SK a.s.

Obec Čečejovce

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

5/10/2018

10 000,00 EUR desaťtisíc Eur 00 Eurocentov

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

Obec Čečejovce

18.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

4/10/2018

150,00 EUR stopäťdesiat Eur 00 Eurocentov

Mesto Košice

Obec Čečejovce

16.10.2018

Zmluva o dielo č. ZOD 2018/GA/01/036

3/10/2018

44 993,06 EUR do štyridsaťštyritisíc deväťstodeväťdesiattri Eur 06 Eurocentov

STRABAG s.r.o.

Obec Čečejovce

10.10.2018

Zmluva o dielo

1/10/2018

9 126,48 EUR deväťtisícstodvadsaťšesť Eur štyridsaťosem Eurocentov

Alezar, s.r.o.

Obec Čečejovce

10.10.2018

Hromadná licenčná zmluva

6/8/2018

162,00 EUR stošesťdesiatdva Eur

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

02.10.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4

0,00 EUR 0 Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27.09.2018

Nájomná zmluva č. 16/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Eva Dettersová

26.09.2018

Nájomná zmluva č. 15/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Mária Kundrátová

19.09.2018

Zmluva o dielo č. 201809004

2/9/2018

10 710,38 EUR desaťtisícsedemstodesať Eur 38 Eurocentov

Obec Čečejovce

ENERCOM s.r.o.

17.09.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

1/9/2018

27,50 EUR dvadsaťsedem Eur 50 Eurocentov za 1 vyuč. hod.

Obec Čečejovce

EMPIRE Košice s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: