Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.11.2017

Nájomná zmluva č. 27/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

27/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Velesová

13.11.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

0,00 EUR nula

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

06.11.2017

Zmluva o vykonaní auditu

1/10/2017

1 860,00 EUR jedentisíc osemstošesťdesiat

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

02.11.2017

Nájomná zmluva č. 26/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

26/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Klára Vranaiová

18.10.2017

Príkazná zmluva č. 13/UB/2017/PL

3/7/2017

150,00 EUR stopäťdesat

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Čečejovce

18.10.2017

Príkazná zmluva č. 13/UB/2017/EL

2/7/2017

150,00 EUR stopäťdesat

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Čečejovce

27.09.2017

Nájomná zmluva č. 25/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

25/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Mariana Vešeléniová

12.09.2017

Nájomná zmluva č. 24/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

24/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Sanislo

12.09.2017

Nájomná zmluva č. 23/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

23/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Sanislo

07.09.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/224

1 091 348,71 EUR jedenmilión deväťdesiatjedentisíc tristoštyridsaťosem Eur sedemdesiatjeden centov

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

04.09.2017

Nájomná zmluva č. 22/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

22/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Jozef Weiszer

04.09.2017

Nájomná zmluva č. 21/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

21/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Hanzelová

30.08.2017

Zmluva o dielo č. 02/17

3/8/2017

21 900,00 EUR dvadsaťjedentisícdeväťsto

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

24.08.2017

Zmluva o reklame

2/8/2017

1 000,00 EUR tisíc

Obec Čečejovce

ABRISO SK s.r.o.

24.08.2017

Nájomná zmluva č. 20/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

20/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Lacková

18.08.2017

Nájomná zmluva č. 19/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

19/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Kuiš

11.08.2017

Kúpna zmluva

1/8/2017

1 290,00 EUR tisícdvestodeväťdesiat

Obec Čečejovce

Mgr. Peter Kocák a spol.

07.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

1/7/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Čečejovce

Klub mladých obce Čečejovce

29.06.2017

Zmluva č. 37868

2/6/2017

3 000,00 EUR tritisíc Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

29.06.2017

Zmluva o dielo č. 03/14 - Dodatok č. 1

1/6/2017

23 400,00 EUR dvadsaťtritisíc štyristo

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

21.06.2017

Nájomná zmluva č. 18/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

18/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

21.06.2017

Nájomná zmluva č. 17/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

17/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

21.06.2017

Nájomná zmluva č. 16/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

16/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

16.06.2017

Nájomná zmluva č. 15/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

15/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Pelegrinová

16.06.2017

Nájomná zmluva č. 14/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

14/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Pelegrinová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: