Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Nájomná zmluva č. 14/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Kavková

Zmluva č. 26748 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Doborovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

1/4/2016

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

Nájomná zmluva č. 13/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Sendžová

Nájomná zmluva č. 12/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Sendžová

Nájomná zmluva č. 11/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Patrícia Vargová

Nájomná zmluva č. 10/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eugen Pelegrin

Nájomná zmluva č. 9/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

9/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eugen Pelegrin

Nájomná zmluva č. 8/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

8/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mária Kilianová, MUDr.

Nájomná zmluva č. 7/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

7/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

Nájomná zmluva č. 6/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

6/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

Nájomná zmluva č. 5/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

5/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

Nájomná zmluva č. 4/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

4/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

Nájomná zmluva č. 3/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

3/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

Nájomná zmluva č. 2/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

2/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jolana Pelegrinová

Nájomná zmluva č. 1/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

1/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Darina Guľášová

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

1/2/2016

0,00 EUR

Natur - Pack, a.s.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo č. 05/2015

1/1/12/2015

0,00 EUR

SCANSIS SLOVAKIA s.r.o.

Obec Čečejovce

Kúpna zmluva

1/1/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Barnabáš Pelegrin a spol

Dodatok č. 12015 k Zmluve na poskytnutie služby č. 572011

6/12/2015

0,00 EUR

Datalan, a.s.

Obec Čečejovce

Zmluva o vykonaní auditu

1/11/12015

0,00 EUR

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

Zmluva o poskytnutí služieb

4/12/2015

0,00 EUR

ECO-LOGIC s.r.o.

Obec Čečejovce

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1969-4101-15 zo dňa 22.12.2015

3/12/2015

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo č. 1969-4101-15

2/12/2015

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

Zmluva o dielo

1/12/2015

0,00 EUR

MOAD, s.r.o.

Obec Čečejovce

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/10/2015

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jazero, n.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: