Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.03.2019

Nájomná zmluva č. 26/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

26/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11.03.2019

Nájomná zmluva č. 25/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

25/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11.03.2019

Nájomná zmluva č. 24/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

24/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11.03.2019

Nájomná zmluva č. 23/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

23/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11.03.2019

Nájomná zmluva č. 22/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

22/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11.03.2019

Nájomná zmluva č. 21/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

21/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

08.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

3/3/2019

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto Eur 00 Eurocentov

Reformovaný farský úrad

Obec Čečejovce

06.03.2019

Nájomná zmluva č. 20/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

20/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vidašičová Mária

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 19/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Helena

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 18/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 17/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 16/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 15/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 14/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Takáčová Mária

Obec Čečejovce

05.03.2019

Nájomná zmluva č. 13/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Urbánová Jolana

Obec Čečejovce

28.02.2019

Nájomná zmluva č. 12/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

28.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

7/2/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Natur - Pack, a.s.

27.02.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

6/2/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čečejovce

25.02.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

4/2/2019

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat

Universal Music, s.r.o.

Obec Čečejovce

25.02.2019

Nájomná zmluva č. 11/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

25.02.2019

Nájomná zmluva č. 10/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

10/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

25.02.2019

Nájomná zmluva č. 9/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

25.02.2019

Nájomná zmluva č. 7/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dringušová Edita

Obec Čečejovce

25.02.2019

Nájomná zmluva č. 8/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dringušová Edita

Obec Čečejovce

18.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

3/2/2019

1 000,00 EUR jedentisíc Eur 00 Eurocentov

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: