Čečejovce
obec
Čečejovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 2 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 30-000158167PO2020

4/2/2020

.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Čečejovce

13. 2 .2020

Zmluva č. 30-000158167PO2020

3/2/2020

.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Čečejovce

7. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 28/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

28/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oroszová Gizela

Obec Čečejovce

7. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 27/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

27/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oroszová Gizela

Obec Čečejovce

6. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/2/2020

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiat Eur 00 Eurocentov

Ing. arch. Mariana Šimková

Obec Čečejovce

5. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 26/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

26/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szepesi Štefan

Obec Čečejovce

5. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 25/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

25/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szepesi Štefan

Obec Čečejovce

5. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 24/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

24/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pavlinská Irena

Obec Čečejovce

3. 2 .2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

7/1/2020

386,40 EUR tristoosemdesiatšesť Eur štyridsať Eurocentov

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

3. 2 .2020

Dohoda č. 4/1/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

4/1/2020

5 Eur mesačne/dieťa

Mesto Moldava nad Bodvou

Obec Čečejovce

3. 2 .2020

Dohoda č. 2/1/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/1/2020

5 Eur mesačne/dieťa

Filia, n.o.

Obec Čečejovce

3. 2 .2020

Dohoda č. 1/1/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/1/2020

5 Eur mesačne/dieťa

Obec Ždaňa

Obec Čečejovce

30. 1 .2020

Dohoda o urovnaní

6/1/2020

750,00 EUR sedemsto päťdesiat Eur 00 Eurocentov

Bradley D. Thiessen

Obec Čečejovce

28. 1 .2020

Zmluva o dielo č. 834/2020/RVP/ZoD

5/1/2020

Neuvedené

Obec Čečejovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 23/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

23/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Magdaléna

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 22/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

22/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dobošová Marta

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 21/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

21/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dobošová Marta

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.20/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

20/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dobošová Marta

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.19/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bačová Judita

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.18/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrin František

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.17/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrin František

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.16/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrin František

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.15/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrin František

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 14/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrin František

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 13/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartko Peter

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č.12/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2020

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Bodnár Štefan

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 11/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bodnár Štefan

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 10/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

10/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bodnár Štefan

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 9/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bodnár Štefan

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 8/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bodnár Štefan

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 7/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kováčová Anna

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 6/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

6/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dorák Ernest

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 5/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

5/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dorák Ernest

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 4/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

4/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dorák Ernest

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 3/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

3/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dorák Ernest

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 2/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

2/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ambrišková Gizela

Obec Čečejovce

24. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 1/2020 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

1/2020

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ambrišková Gizela

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 265/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

265/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bileková Helena

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 263/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

264/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 263/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

263/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 261/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

262/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabóová Bartková Elena

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 260/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

261/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabóová Bartková Elena

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 260/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

260/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 259/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

259/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 258/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

258/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 257/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

257/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 256/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

256/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 255/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

255/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szepesi Tibor

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 254/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

254/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szepesi Tibor

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 253/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

253/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Miroslav

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 252/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

252/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Juraj

Obec Čečejovce

20. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 251/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

251/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kočmárošová Gizela

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 250/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

250/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Palenčár Imrich

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 249/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

249/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Mária

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 248/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

248/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Mária

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 247/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

247/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Štefan Šváb

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 246/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

246/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Štefan Šváb

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 245/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

245/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Jolana Peková

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 244/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

244/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Jolana Peková

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 243/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

243/2019

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Reforová Mária

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 242/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

242/2019

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Reforová Mária

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 241/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

241/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Reforová Mária

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 240/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

240/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Jolana Peková

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 239/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

239/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Jakša Karol

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 238/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

238/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Terézia

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 237/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

237/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Terézia

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 236/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

236/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Terézia

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 235/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

235/2019

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Vranaiová Terézia

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 234/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

c234/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Magdaléna

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 233/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

233/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Magdaléna

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 232/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

232/2019

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Vranaiová Magdaléna

Obec Čečejovce

17. 1 .2020

Nájomná zmluva č. 231/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

231/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Magdaléna

Obec Čečejovce

11. 12 .2019

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-1021_SZ

2/12/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

KOSIT, a.s.

11. 12 .2019

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-1020 2019/ OBEC

1/12/2019

66 998,16 EUR šesťdesiatšesťtisíc deväťstodeväťdesiatosem Eur šestnásť Eurocentov

Obec Čečejovce

KOSIT, a.s.

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 230/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

230/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Dienešová Priska

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 229/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

229/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dienešová Priska

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 228/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

228/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dienešová Priska

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 227/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

227/2019

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Obec Čečejovce

Fatľa Stanislav

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 226/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

226/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Fatľa Stanislav

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 225/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

225/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Fatľa Stanislav

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 224/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

224/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Máčeková Magdaléna

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 223/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

223/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Máčeková Magdaléna

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 222/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

222/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Máčeková Magdaléna

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 221/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

221/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Lőrinc Vojtech

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 220/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

220/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Tibor

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 219/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

219/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Tibor

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 218/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

218/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Borovská Marie

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 217/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

217/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Koleszár Vojtech

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 216/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

216/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bencová Alžbeta

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 215/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

215/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bencová Alžbeta

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 214/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

214/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bencová Alžbeta

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 213/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

213/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bencová Alžbeta

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 212/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

212/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Bencová Alžbeta

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 211/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

211/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Rusnáková Eva

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 210/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

210/2019

16,60 EUR šestnásť Eur 60 Eurocentov

Rusnáková Eva

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 209/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

209/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ján Sopčák

Obec Čečejovce

4. 12 .2019

Nájomná zmluva č. 208/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

208/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Novák Tiborné

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 207/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

207/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Krajňáková Magdaléna

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 206/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

206/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Krajňáková Magdaléna

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 205/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

205/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kolesár Kornélia

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 204/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

204/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Nováková Helena

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 203/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

203/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Nováková Helena

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 202/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

202/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Domonkosová Eva

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 201/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

201/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Margita

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 200/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

200/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartóková Margita

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 199/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

199/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranaiová Margita

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 198/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

198/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Salzerová Gabriela

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 197/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

197/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Koleszárová Zdenka

Obec Čečejovce

20. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 196/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

196/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Koleszárová Zdenka

Obec Čečejovce

14. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 195/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

195/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Laczkóová Eva

Obec Čečejovce

14. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 194/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

194/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Macura Ján

Obec Čečejovce

14. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 193/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

193/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bencová Alžbeta

Obec Čečejovce

13. 11 .2019

Dohoda č. 7/10/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

7/10/2019

5 Eur mesačne/dieťa

Obec Ždaňa

Obec Čečejovce

13. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 192/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

192/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szepesi Tibor

Obec Čečejovce

12. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 191/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

191/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kardošová Jolana

Obec Čečejovce

12. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 190/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

190/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kardošová Jolana

Obec Čečejovce

12. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 189/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

189/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bimbo Alexander

Obec Čečejovce

11. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 188/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

188/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Baláž Marek

Obec Čečejovce

11. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 187/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

187/2019

33,20 EUR

Baláž Marek

Obec Čečejovce

11. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 186/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

186/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Anna Lacková

Obec Čečejovce

11. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 185/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

185/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Borovská Marie

Obec Čečejovce

8. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 184/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

184/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Smajdová Renáta

Obec Čečejovce

8. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 183/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

183/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Smajdová Renáta

Obec Čečejovce

8. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 182/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

182/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Smajdová Renáta

Obec Čečejovce

8. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 181/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

181/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Smajdová Renáta

Obec Čečejovce

8. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 180/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

180/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Smajdová Renáta

Obec Čečejovce

7. 11 .2019

Nájomná zmluva č. 179/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

179/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Imrich

Obec Čečejovce

6. 11 .2019

Kúpna zmluva

1/11/2019

1 001,00 EUR jedentisícjeden Eur 00 Eurocentov

Ščerbáková Katarína

Obec Čečejovce

4. 11 .2019

Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu

6/10/2019

nula Eur 00 Eurocentov

Slovenské centrum obstarávania o.z.

Obec Čečejovce

30. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 178/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

178/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kocai Štefan

Obec Čečejovce

28. 10 .2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1411/3150/2019

5/10/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Čečejovce

28. 10 .2019

Dohoda č. 3/10/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/10/2019

5 Eur mesačne na dieťa

Filia, n.o.

Obec Čečejovce

22. 10 .2019

Zmluva o vykonaní auditu

4/10/2019

1 968,00 EUR jedentisícdeväťstošesťdesiatosem Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

GemerAudit, spol. s r.o.

22. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 177/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

177/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Gabriel Jaklovský

Obec Čečejovce

22. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 176/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

176/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

22. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 175/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

175/2019

33,20 EUR

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

16. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 174/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

174/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Anna

Obec Čečejovce

16. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 173/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

173/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Anna

Obec Čečejovce

9. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 172/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

172/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Weiszer Gabriel Gábor

Obec Čečejovce

9. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 171/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

171/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Weiszer Gabriel Gábor

Obec Čečejovce

9. 10 .2019

Sponzorská zmluva

1/10/2019

300,00 EUR tristo Eur 00 Eurocentov

Elektrofinál Košice s.r.o.

Obec Čečejovce

7. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 170/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

170/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Bartóková Monika

7. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 169/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

169/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Bartóková Monika

7. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 168/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

168/2019

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Bartko Peter

7. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 167/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

167/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Bartko Peter

3. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 166/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

166/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Vavrek Jozef

2. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 165/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

165/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Weiszerová Mária

2. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 164/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

164/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Weiszerová Mária

2. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 163/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

163/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Weiszerová Mária

2. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 162/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

162/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

František Rybár

2. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 161/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

161/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Vaňová Mária

2. 10 .2019

Nájomná zmluva č. 160/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

160/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Vaňová Mária

30. 9 .2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2/9/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čečejovce

23. 9 .2019

Nájomná zmluva č. 159/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

159/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Anna Bialková

Obec Čečejovce

17. 9 .2019

Nájomná zmluva č. 158/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

158/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Laczkó Gellért

Obec Čečejovce

16. 9 .2019

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0745 2019/OBEC

1/9/2019

podľa vykonaných výkonov

KOSIT, a.s.

Obec Čečejovce

16. 9 .2019

Nájomná zmluva č. 157/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

157/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bimbo Mikuláš

Obec Čečejovce

16. 9 .2019

Nájomná zmluva č. 156/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

156/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bimbo Mikuláš

Obec Čečejovce

27. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 155/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

155/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Filakovský Štefan

27. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 154/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

154/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Filakovský Štefan

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 153/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

153/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Szabóová Bartková Eva

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 152/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

152/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Szabóová Bartková Eva

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 151/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

151/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Foriš Jozef

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 150/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

150/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Šmajdová Eva

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 149/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

149/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Litváková Katarína

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 148/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

148/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Litváková Katarína

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 147/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

147/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Šujancová Mária

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 146/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

146/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Šujancová Mária

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 145/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

145/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Šujancová Mária

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 144/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

144/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šujancová Mária

Obec Čečejovce

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 143/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

143/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Sedláková Helena

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 142/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

142/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Pelegrinová Elena

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 141/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

141/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Kuzderová Margita

26. 8 .2019

Nájomná zmluva č. 140/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

140/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Kuzderová Margita

19. 8 .2019

Zmluva o reklame

2/8/2019

1 000,00 EUR jedentisíc Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

ABRISO SK s.r.o.

14. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/05773/001

1/8/2019

160,80 EUR stošesťdesiat Eur 80 Eurocentov

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

22. 7 .2019

Zmluva č. ZO/2019A10158-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

1/7/2019

42,00 EUR štyridsaťdva Eur 00 Eurocentov mesačne

Obec Čečejovce

osobnyudaj.sk, s.r.o.

9. 7 .2019

Kúpna zmluva

2/6/2019

9 210,40 EUR deväťtisícdvestodesať Eur 40 Eurocentov

Obec Čečejovce

ABRIS - SK s.r.o.

21. 6 .2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-376/2019

3/5/2019

nula Eur 00 Eurocentov

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Čečejovce

20. 6 .2019

Zmluva č. 27/2019

1/6/2019

1 100,00 EUR jedentisícsto Eur 00 Eurocentov

Divadlo Thália Színház

Obec Čečejovce

31. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 139/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

139/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kováč Štefan

Obec Čečejovce

22. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 138/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

138/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranayová Jolana

Obec Čečejovce

22. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 137/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

137/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranayová Jolana

Obec Čečejovce

22. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 136/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

136/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranayová Jolana

Obec Čečejovce

22. 5 .2019

Zmluva č. 39 904

2/5/2019

3 000,00 EUR tritisíc Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

20. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 135/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

135/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartková Jana

Obec Čečejovce

17. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 134/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

134/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ambriško Andrej

Obec Čečejovce

17. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 133/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

133/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Rákyová Alžbeta

Obec Čečejovce

17. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 132/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

132/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

17. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 131/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

131/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

17. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 130/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

130/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

10. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 129/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

129/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Ildikó

Obec Čečejovce

10. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 128/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

128/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vladimír Jaklovský

Obec Čečejovce

10. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 127/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

127/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šmajdová Eva

Obec Čečejovce

10. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 126/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

126/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Šmajdová Eva

Obec Čečejovce

10. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 125/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

125/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šmajdová Eva

Obec Čečejovce

10. 5 .2019

Nájomná zmluva č. 124/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

124/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vranai Július

Obec Čečejovce

9. 5 .2019

Dohoda č. 7/3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov an záujmové vzdelávanie detí

7/3/2019

5 Eur mesačne na dieťa

Mesto Košice

Obec Čečejovce

9. 5 .2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

1/5/2019

16 200,40 EUR šestnásťtisícdvesto Eur 40 Eurocentov

BLS com. s.r.o.

Obec Čečejovce

2. 5 .2019

Zmluva o preprave č. 34/19

5/4/2019

137,00 EUR stotridsaťsedem Eur 00 Eurocentov

eurobus, a. s.

Obec Čečejovce

26. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 123/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

123/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 122/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

122/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 121/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

121/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 120/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

120/2019

33,20 EUR

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

26. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 119/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

119/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekeresová Margita

Obec Čečejovce

24. 4 .2019

Kúpna zmluva

4/4/2019

13 935,00 EUR trinásťtisícdeväťstotridsaťpäť Eur 00 Eurocentov

MOTOR-CAR Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 4 .2019

Kúpna zmluva

3/4/2019

1 020,00 EUR jedentisícdvadsať Eur 00 Eurocentov

Ing. Július Pelegrin

Obec Čečejovce

17. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 118/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

118/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Šváb Ladislav

Obec Čečejovce

17. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 117/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

117/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Ladislav

Obec Čečejovce

16. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 116/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

116/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

16. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 115/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

115/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

16. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 114/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

114/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

16. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 113/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

113/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Heinrichová Helena

Obec Čečejovce

12. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 112/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

112/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabó Bartko Alexej

Obec Čečejovce

12. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 111/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

111/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabó Bartko Alexej

Obec Čečejovce

9. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 110/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

110/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Gejza

Obec Čečejovce

9. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 109/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

109/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb Gejza

Obec Čečejovce

9. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 108/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

108/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb František

Obec Čečejovce

9. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 107/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

107/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb František

Obec Čečejovce

9. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 106/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

106/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Šváb František

Obec Čečejovce

8. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 105/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

105/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sanislová Erika

Obec Čečejovce

8. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 104/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

104/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sanislová Erika

Obec Čečejovce

8. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 103/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

103/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sanislová Erika

Obec Čečejovce

4. 4 .2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

2/4/2019

20,00 EUR dvadsať Eur mesačne

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/4/2019

1 600,00 EUR tisícšesťsto Eur 00 Eurocentov

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 102/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

102/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sokolová Tünde

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 101/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

101/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Mária

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 100/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

100/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Iveta

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 99/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

99/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Iveta

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 98/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

98/2019

33,20 EUR

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 97/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

97/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 96/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

96/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 95/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

95/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 94/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

94/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kučera Jozef

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 93/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

93/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kascsáková Terézia

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 92/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

92/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Oros Ladislav

Obec Čečejovce

3. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 91/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

91/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oros Ladislav

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 90/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

90/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oros Ladislav

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 89/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

89/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oros Ladislav

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 88/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

88/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szekereš Gejza

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 87/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

87/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ambrišková Gizela

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 86/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

86/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ambrišková Gizela

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 85/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

85/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kovácsová Zuzana

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 84/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

84/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kovácsová Zuzana

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 83/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

83/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Varga Ladislav

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 82/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

82/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Varga Ladislav

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 81/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

81/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 80/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

80/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuzderová Margita

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 79/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

79/2019

33,20 EUR

Czakóová Alžbeta

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 78/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

78/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Czakóová Alžbeta

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 77/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

77/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dettersová Eva

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 76/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

76/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dettersová Eva

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 75/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

75/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuba Gabriel

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 74/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

74/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuba Gabriel

Obec Čečejovce

2. 4 .2019

Nájomná zmluva č. 73/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

73/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kuba Gabriel

Obec Čečejovce

29. 3 .2019

Dohoda č. 6/3/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/3/2019

5 Eur mesačne na dieťa

Mesto Moldava nad Bodvou

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 72/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

72/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňo Ladislav

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 71/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

71/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňo Ladislav

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 70/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

70/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňo Ladislav

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 69/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

69/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 68/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

68/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oroszová Gizela

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 67/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

67/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Oroszová Gizela

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 66/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

66/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kapitánová Mária

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 65/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

65/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kapitánová Mária

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 64/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

64/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Kapitánová Mária

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 63/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

63/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Juhásová Erika

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 62/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

62/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Juhásová Erika

Obec Čečejovce

28. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 61/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

61/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Juhásová Erika

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

9/3/2019

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto Eur 00 Eurocentov

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 60/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

60/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Juhásová Erika

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 59/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

59/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Žigraiová Jolana

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 58/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

58/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Žigraiová Jolana

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 57/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

57/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Žigraiová Jolana

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 56/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

56/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Žigraiová Jolana

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 55/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

55/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Žigraiová Jolana

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 54/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

54/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sekerešová Helena

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 53/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

53/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sekerešová Helena

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 52/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

52/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Sekerešová Helena

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 51/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

51/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szepesi Tibor

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 50/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

50/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dobošová Katarína

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 48/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

49/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dobošová Katarína

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 48/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

48/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dobošová Katarína

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 47/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

47/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Lucia

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 46/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

46/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Lucia

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 45/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

45/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Godoč Ján

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 44/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

44/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magdaléna Palenčárová

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 43/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

43/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabó Bartko Vojtech

Obec Čečejovce

27. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 42/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

42/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szabó Bartko Vojtech

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 41/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

41/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczy Imrich

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 40/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

40/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Klára

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 39/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

39/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Pelegrinová Klára

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 38/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

38/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartko Štefan

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 37/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

37/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartko Štefan

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 36/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

36/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartko Štefan

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 35/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

35/2019

33,20 EUR

Bartko Štefan

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 34/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

34/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Bartko Štefan

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 33/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

33/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Galková Alžbeta

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 32/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

32/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Galková Alžbeta

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 31/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

31/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Galková Alžbeta

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 30/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

30/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Galková Alžbeta

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 29/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

29/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Galková Alžbeta

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 28/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

28/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Galková Alžbeta

Obec Čečejovce

26. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 27/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

27/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov11

Galko Eduard

Obec Čečejovce

25. 3 .2019

Zmluva o balíčku GDPR+

8/3/2019

330,00 EUR tristotridsať Eur 00 Eurocentov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čečejovce

18. 3 .2019

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby

5/3/2019

podľa cenníka

Obec Čečejovce

MEDISON, s.r.o.

13. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

4/3/2019

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťsto

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

Obec Čečejovce

11. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 26/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

26/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 25/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

25/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 24/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

24/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 23/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

23/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 22/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

22/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

11. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 21/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

21/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Hegedüsová Alžbeta

Obec Čečejovce

8. 3 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

3/3/2019

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto Eur 00 Eurocentov

Reformovaný farský úrad

Obec Čečejovce

6. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 20/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

20/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vidašičová Mária

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 19/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Vaňová Helena

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 18/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 17/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 16/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 15/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Turóczyová Eva

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 14/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Takáčová Mária

Obec Čečejovce

5. 3 .2019

Nájomná zmluva č. 13/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Urbánová Jolana

Obec Čečejovce

28. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 12/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2019

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

28. 2 .2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

7/2/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

NATUR-PACK, a.s.

27. 2 .2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

6/2/2019

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čečejovce

25. 2 .2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

4/2/2019

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat

Universal Music, s.r.o.

Obec Čečejovce

25. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 11/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

25. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 10/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

10/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

25. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 9/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Magoči Štefan

Obec Čečejovce

25. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 7/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dringušová Edita

Obec Čečejovce

25. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 8/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Dringušová Edita

Obec Čečejovce

18. 2 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

3/2/2019

1 000,00 EUR jedentisíc Eur 00 Eurocentov

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

Obec Čečejovce

14. 2 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2019

2/2/2019

14 500,00 EUR štrnásťtisícpäťsto Eur 00 Eurocentov

Telovýchovná jednota Družstevník Čečejovce

Obec Čečejovce

12. 2 .2019

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

1/2/2019

7,20 EUR sedem Eur dvadsať Eurocentov za deň

Krcho Andrej

Obec Čečejovce

6. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 6/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

6/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Szalonová Monika

Obec Čečejovce

5. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 5/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

5/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Irena Kuzderová

Obec Čečejovce

5. 2 .2019

Nájomná zmluva č. 4/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

4/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Irena Kuzderová

Obec Čečejovce

28. 1 .2019

Nájomná zmluva č. 3/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

3/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ján Jaklovský

Obec Čečejovce

28. 1 .2019

Nájomná zmluva č. 2/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

2/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Alžbeta Pelegrinová

Obec Čečejovce

24. 1 .2019

Nájomná zmluva č. 1/2019 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

1/2019

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Rybár Štefan

Obec Čečejovce

17. 1 .2019

Kúpna zmluva č. Z2019464_Z

4/1/2019

108 231,00 EUR stoosemtisíc dvestotridsaťjeden Eur 00 Eurocentov

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 1 .2019

Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb č. 572011

3/1/2019

1 400,00 EUR jedentisícštyristo Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Datalan, a.s.

16. 1 .2019

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2018/001864-145

3/12/2018

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

9. 1 .2019

Kúpna zmluva KZ 005/2018/HA

2/1/2019

47,20 EUR štyridsaťsedem Eur 20 Eurocentov

Obec Čečejovce

U.S.Steel Košice, s.r.o.

3. 1 .2019

Kúpna zmluva

1/1/2019

660,00 EUR šesťstošesťdesiat Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Norbert Vranai

31. 12 .2018

Mandátna zmluva

2/12/2018

1 296,00 EUR tisícdvestodeväťdesiatšesť Eur 00 Eurocentov

Urban Planning s.r.o.

Obec Čečejovce

31. 12 .2018

Nájomná zmluva č. 19/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Juraj Refor

Obec Čečejovce

17. 12 .2018

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzatvorenej dňa 28.11.2017

7/10/2018

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

BLS com. s.r.o.

Obec Čečejovce

10. 12 .2018

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 411 010 014

1/12/2018

838,48 EUR osemstotridsaťosem Eur 48 centov

Obec Čečejovce

Nadácia Allianz

23. 11 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/11/2018

140,00 EUR stoštyridsať Eur 00 Eurocentov

Mesto Košice

Obec Čečejovce

19. 11 .2018

Dodatok č. 1

1/11/2018

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Literárna spoločnosť Pravé orechové

Obec Čečejovce

8. 11 .2018

Nájomná zmluva č. 18/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Palková Gabriela

Obec Čečejovce

5. 11 .2018

Nájomná zmluva č. 17/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Regina Guzikiewiczová

Obec Čečejovce

2. 11 .2018

Dohoda č. 2/10/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/10/2018

140,00 EUR stoštyridsať Eur 00 Eurocentov

Mesto Moldava nad Bodvou

Obec Čečejovce

26. 10 .2018

Zmluva o dielo

6/10/2018

85 770,30 EUR osemdesiatpäťtisícsedemstosedemdesiat Eur 30 Eurocentov

Skanska SK a.s.

Obec Čečejovce

22. 10 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

5/10/2018

10 000,00 EUR desaťtisíc Eur 00 Eurocentov

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

Obec Čečejovce

18. 10 .2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

4/10/2018

150,00 EUR stopäťdesiat Eur 00 Eurocentov

Mesto Košice

Obec Čečejovce

16. 10 .2018

Zmluva o dielo č. ZOD 2018/GA/01/036

3/10/2018

44 993,06 EUR do štyridsaťštyritisíc deväťstodeväťdesiattri Eur 06 Eurocentov

STRABAG s.r.o.

Obec Čečejovce

10. 10 .2018

Zmluva o dielo

1/10/2018

9 126,48 EUR deväťtisícstodvadsaťšesť Eur štyridsaťosem Eurocentov

Alezar, s.r.o.

Obec Čečejovce

10. 10 .2018

Hromadná licenčná zmluva

6/8/2018

162,00 EUR stošesťdesiatdva Eur

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

2. 10 .2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4

0,00 EUR 0 Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27. 9 .2018

Nájomná zmluva č. 16/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Eva Dettersová

26. 9 .2018

Nájomná zmluva č. 15/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Mária Kundrátová

19. 9 .2018

Zmluva o dielo č. 201809004

2/9/2018

10 710,38 EUR desaťtisícsedemstodesať Eur 38 Eurocentov

Obec Čečejovce

ENERCOM s.r.o.

17. 9 .2018

Zmluva o poskytovaní služieb

1/9/2018

27,50 EUR dvadsaťsedem Eur 50 Eurocentov za 1 vyuč. hod.

Obec Čečejovce

EMPIRE Košice s.r.o.

17. 9 .2018

Nájomná zmluva č. 14/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Štefan Šváb

Obec Čečejovce

13. 9 .2018

Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

0,00 EUR nula Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská agentúra životného prostredia

11. 9 .2018

Zmluva o reklame

5/8/2018

1 000,00 EUR jedentisíc Eur 00 Eurocentov

ABRISO SK s.r.o.

Obec Čečejovce

28. 8 .2018

Nájomná zmluva č. 13/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Ján Šandala

Obec Čečejovce

23. 8 .2018

Hromadná licenčná zmluva

2/8/2018

81,60 EUR osemdesiatjeden Eur šesťdesiat Eurocentov

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

21. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L060-221-10

IROP-Z-302021L060-221-10

229 500,00 EUR dvestodvadsaťdeväťtisíc päťsto Eur 00 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

14. 8 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K379-222-13

IROP-Z-302021K379-222-13

96 390,94 EUR deväťdesiatšesťtisíc tristodeväťdesiat Eur 94 Eurocentov

Obec Čečejovce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13. 8 .2018

Kúpna zmluva

4/8/2018

2 025,00 EUR dvetisícdvadsaťpäť Eur 00Eurocentov

Ján Benco, Alžbeta Bencová

Obec Čečejovce

9. 8 .2018

Zmluva o certifikáte SSL

3/8/2018

180,00 EUR stoosemdesiat Eur 00 Eurocentov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čečejovce

2. 8 .2018

Zmluva o realizácii projektu

1/8/2018

6 600,00 EUR šesťtisícšesťsto

Obec Čečejovce

Literárna spoločnosť Pravé orechové

27. 7 .2018

Nájomná zmluva č. 12/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ervin Bartko

20. 7 .2018

Zmluva o dielo

5/7/2018

21 972,70 EUR dvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdva Eur 70 Eurocentov

Obec Čečejovce

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

19. 7 .2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0577

4/7/2018

0,00 EUR nula Eur

Obec Čečejovce

GEODETICCA, s.r.o.

19. 7 .2018

Zmluva o bežnom účte

3/7/2018

0,00 EUR nula Eur

Obec Čečejovce

VÚB, a.s.

19. 7 .2018

Zmluva o dielo

2/7/2018

19 967,94 EUR devätnásťtisícdeväťstošesťdesiatsedem Eur deväťdesiatštyri Eurocentov

Obec Čečejovce

KISS stavebné práce, s.r.o.

16. 7 .2018

Zmluva o dielo

6/7/2018

51 972,36 EUR päťdesiatjedentisíc deväťstosedemdesiatdva Eur tridsaťšesť Eurocentov

ComBuild, s.r.o.

Obec Čečejovce

4. 7 .2018

Nájomná zmluva č. 9/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

9/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Anna Bialková

Obec Čečejovce

4. 7 .2018

Nájomná zmluva č. 11/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Silvia Lučaiová

Obec Čečejovce

3. 7 .2018

Zmluva o dielo

1/7/2018

4 995,00 EUR štyritisícdeväťsto deväťdesiatpäť Eur

Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT

Obec Čečejovce

2. 7 .2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Čečejovce 01

6/6/2018

150,00 EUR jednostopäťdesiat Eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čečejovce

27. 6 .2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

5/6/2018

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

NATUR-PACK, a.s.

22. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/179

108 241,20 EUR stoosemtisíc dvestoštyridsaťjeden Eur 20 Eurocentov

Obec Čečejovce

Slovenská agentúra životného prostredia

22. 6 .2018

Zmluva o dielo

4/6/2018

6 998,51 EUR šesťtisícdeväťsto deväťdesiat osem Eur päťdesiatjeden centov

Nagy Alexander

Obec Čečejovce

22. 6 .2018

Nájomná zmluva č. 8/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

8/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Mária Gažiová

20. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

3/6/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Čečejovce

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

18. 6 .2018

Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a požiarnotechnickej služby

2/6/2018

100,00 EUR jednosto Eur mesačne

Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.

Obec Čečejovce

15. 6 .2018

Nájomná zmluva č. 7/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

7/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Barbora Szaniszlóová

15. 6 .2018

Nájomná zmluva č. 6/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

6/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Barbora Szaniszlóová

13. 6 .2018

Kúpno predajná zmluva

1/6/2018

v závislosti na dodávanom množstve

Obec Čečejovce

S.A. GROUP, s.r.o.

11. 6 .2018

Nájomná zmluva č. 5/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

5/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Margita Dringušová

11. 6 .2018

Nájomná zmluva č. 4/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

4/2018

16,60 EUR šestnásť Eur šesťdesiat centov

Obec Čečejovce

Martin Szabo Bartko

6. 6 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

6/5/2018

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Čečejovce

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

1. 6 .2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Čečejovce

5/5/2018

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Čečejovce

29. 5 .2018

Zmluva č. 38 919 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

4/5/2018

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

17. 5 .2018

Zmluva o bežnom účte

1/5/2018

0,00 EUR nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17. 5 .2018

Zmluva o bežnom účte

2/5/2018

nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17. 5 .2018

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzatvorenej dňa 18.02.2016

3/5/2018

0,00 EUR nula

pačay architekti

Obec Čečejovce

15. 5 .2018

Nájomná zmluva č. 3/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

3/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Šarlota Pelegrinová

30. 4 .2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Maloodber č. 1130788

3/4/2018

podľa zmluvy

Energie2, a.s.

Obec Čečejovce

25. 4 .2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1

0,00 EUR nula

STAVOTERM Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

20. 4 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

1/4/2018

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Čečejovce

Reformovaný farský úrad

9. 4 .2018

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. 4 .2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

3/3/2018

0,00 EUR nula

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

27. 3 .2018

Dohoda č. 1/3/2018 o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/3/2018

mesačne 5 Eur na dieťa

Obec Čečejovce

Mesto Moldava nad Bodvou

20. 3 .2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2018

2/3/2018

14 500,00 EUR štrnásťtisíc päťsto

Obec Čečejovce

Telovýchovná jednota Družstevník Čečejovce

13. 3 .2018

Nájomná zmluva č. 2/2018 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

2/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Alžbeta Zalacková

6. 3 .2018

Nájomná zmluva č. 1/2018 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

1/2018

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Jolana Peková

5. 3 .2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2

0,00 EUR nula

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27. 2 .2018

Zmluva o dodávke plynu

2/2/2018

podľa zmluvy

Obec Čečejovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

16. 2 .2018

Dodatok č. 2

1/2/2018

podľa zmluvy

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

24. 1 .2018

Kúpna zmluva

3/1/2018

1 140,00 EUR tisíc stoštyridsať

Gabriel Jaklovský

Obec Čečejovce

24. 1 .2018

Kúpna zmluva

2/1/2018

3 540,00 EUR tritisíc päťstoštyridsať

Gejza Šváb a spol.

Obec Čečejovce

16. 1 .2018

Kúpna zmluva

1/1/2018

50 Eur/kus

Dr. Ing. Augustín Köteles

Obec Čečejovce

8. 1 .2018

Zmluva o poskytnutí služieb

3/12/2017

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

8. 1 .2018

Dohoda č. 1/11/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2017002744

mesačne 5 Eur na dieťa

Obec Čečejovce

Mesto Košice

21. 12 .2017

Zmluva o poskytnutí služieb

2/12/2017

48 916,80 EUR štyridsaťosemtisícdeväťstošestnásťeur 80centov

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

21. 12 .2017

Dohoda č. 2/11/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

811/2017

mesačne 5 Eur na dieťa

Obec Čečejovce

Mesto Moldava nad Bodvou

11. 12 .2017

Nájomná zmluva č. 30/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

30/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Weiserová

7. 12 .2017

Nájomná zmluva č. 29/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

29/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Kováčiková Lívia

7. 12 .2017

Nájomná zmluva č. 28/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

28/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Kuzderová Júlia

7. 12 .2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, Maloodber č. 1130788

1/12/2017

38,95 EUR podľa spotreby

Energie2, a.s.

Obec Čečejovce

29. 11 .2017

Zmluva o dielo č. 1/4/2016

5/11/2017

1 069 349,00 EUR milión šesťdesiatdeväťtisíc tristoštyridsaťdeväť

BLS com. s.r.o.

Obec Čečejovce

27. 11 .2017

Zmluva o dielo

6/11/2017

23 970,00 EUR dvadsaťtritisíc deväťstosedemdesiat

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Obec Čečejovce

27. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

4/11/2017

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Čečejovce

Reformovaný farský úrad

27. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

3/11/2017

10 000,00 EUR desaťtisíc

Obec Čečejovce

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

27. 11 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

2/11/2017

950,00 EUR deväťstopäťdesiat

Obec Čečejovce

FIT-klub Ray

15. 11 .2017

Zmluva o poskytovaní služieb

1/11/2017

25,00 EUR dvadsaťpäť

EMPIRE Košice s.r.o.

Obec Čečejovce

15. 11 .2017

Nájomná zmluva č. 27/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

27/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Velesová

13. 11 .2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1

0,00 EUR nula

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

6. 11 .2017

Zmluva o vykonaní auditu

1/10/2017

1 860,00 EUR jedentisíc osemstošesťdesiat

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

2. 11 .2017

Nájomná zmluva č. 26/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

26/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Klára Vranaiová

18. 10 .2017

Príkazná zmluva č. 13/UB/2017/PL

3/7/2017

150,00 EUR stopäťdesat

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Čečejovce

18. 10 .2017

Príkazná zmluva č. 13/UB/2017/EL

2/7/2017

150,00 EUR stopäťdesat

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Čečejovce

27. 9 .2017

Nájomná zmluva č. 25/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

25/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Mariana Vešeléniová

12. 9 .2017

Nájomná zmluva č. 24/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

24/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Sanislo

12. 9 .2017

Nájomná zmluva č. 23/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

23/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Sanislo

7. 9 .2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/224

1 091 348,71 EUR jedenmilión deväťdesiatjedentisíc tristoštyridsaťosem Eur sedemdesiatjeden centov

Obec Čečejovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. 9 .2017

Nájomná zmluva č. 22/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

22/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Jozef Weiszer

4. 9 .2017

Nájomná zmluva č. 21/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

21/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Hanzelová

30. 8 .2017

Zmluva o dielo č. 02/17

3/8/2017

21 900,00 EUR dvadsaťjedentisícdeväťsto

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

24. 8 .2017

Zmluva o reklame

2/8/2017

1 000,00 EUR tisíc

Obec Čečejovce

ABRISO SK s.r.o.

24. 8 .2017

Nájomná zmluva č. 20/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

20/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Anna Lacková

18. 8 .2017

Nájomná zmluva č. 19/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

19/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Kuiš

11. 8 .2017

Kúpna zmluva

1/8/2017

1 290,00 EUR tisícdvestodeväťdesiat

Obec Čečejovce

Mgr. Peter Kocák a spol.

7. 7 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

1/7/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Čečejovce

Klub mladých obce Čečejovce

29. 6 .2017

Zmluva č. 37868

2/6/2017

3 000,00 EUR tritisíc Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

29. 6 .2017

Zmluva o dielo č. 03/14 - Dodatok č. 1

1/6/2017

23 400,00 EUR dvadsaťtritisíc štyristo

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

21. 6 .2017

Nájomná zmluva č. 18/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

18/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

21. 6 .2017

Nájomná zmluva č. 17/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

17/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

21. 6 .2017

Nájomná zmluva č. 16/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

16/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ján Süč

16. 6 .2017

Nájomná zmluva č. 15/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

15/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Pelegrinová

16. 6 .2017

Nájomná zmluva č. 14/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

14/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Elena Pelegrinová

10. 5 .2017

Nájomná zmluva č. 13/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

13/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Alžbeta Zalacková

10. 5 .2017

Nájomná zmluva č. 12/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

12/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Gizela Horváthová

10. 5 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

2/5/2017

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto Eur

Obec Čečejovce

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

10. 5 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

1/5/2017

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto Eur

Obec Čečejovce

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

26. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí služieb

5/4/2017

11 808,00 EUR jedenásťtisícosemstoosem Eur

STAVOTERM Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

26. 4 .2017

Zmluva o poskytnutí služieb

4/4/2017

5 882,94 EUR päťtisíc osemsto osemdesiatdva Eur deväťdesiatštyri Eurocentov

N TRADE, s.r.o.

Obec Čečejovce

21. 4 .2017

Dohoda č. 1/4/2017 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/4/2017

30,00 EUR tridsať Eur

Obec Čečejovce

Obec Ždaňa

4. 4 .2017

Nájomná zmluva č. 11/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

11/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

RNDr. Gabriel Szabó

4. 4 .2017

Nájomná zmluva č. 10/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

10/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Ing. Július Ďurčo

4. 4 .2017

Nájomná zmluva č. 9/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

9/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Dezider Dringuš

4. 4 .2017

Nájomná zmluva č. 8/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

8/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Margita Exnerová

4. 4 .2017

Nájomná zmluva č. 7/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

7/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Margita Exnerová

27. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2017

1/3/2017

14 000,00 EUR štrnásťtisíc

Obec Čečejovce

Telovýchovná jednota Družstevník Čečejovce

21. 3 .2017

Nájomná zmluva č. 6/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

6/2017

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať centov

Obec Čečejovce

Irena Kuzderová

17. 3 .2017

Nájomná zmluva č. 5/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

5/2017

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ján Jaklovský

15. 3 .2017

Zmluva o poskytnutí služieb

1/2/2017

16 920,00 EUR šestnásťtisíc deväťstodvadsať

Ing. Daniela Komendátová

Obec Čečejovce

20. 2 .2017

Nájomná zmluva č. 4/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

4/2017

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ján Sopčák

14. 2 .2017

Nájomná zmluva č. 3/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

3/2017

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Helena Palenčárová

10. 2 .2017

Nájomná zmluva č. 2/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

2/2017

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Gertrúda Szabóová Bartková

30. 1 .2017

Zmluva o poskytnutí služieb

3/1/2017

6 850,00 EUR šesttisícosemstopäťdesiat

Ing. Daniela Komendátová

Obec Čečejovce

27. 1 .2017

Nájomná zmluva č. 1/2017 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

1/2017

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ernest Budai

16. 1 .2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti separovaného zberu

2/12/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

FÚRA s.r.o.

10. 1 .2017

Zmluva o bežnom účte

2/1/2017

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

3. 1 .2017

Kúpna zmluva

1/1/2017

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Daniela Toplanská

30. 12 .2016

Nájomná zmluva č. 40/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

40/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Fatľa Stanislav

30. 12 .2016

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obci Čečejovce v roku 2017

1/12/2016

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

27. 12 .2016

Dohoda č. 1/11/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/11/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mesto Košice

7. 12 .2016

Nájomná zmluva č. 39/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

39/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Pelegrin František

23. 11 .2016

Nájomná zmluva č. 38/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

38/2/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Pollaková Helena

23. 11 .2016

Nájomná zmluva č. 38/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

38/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Gyurcso František

27. 10 .2016

Zámenná zmluva

7/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Dezider Dringuš a Edita Dringušová

25. 10 .2016

Nájomná zmluva č. 37/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

37/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ladislav Zborai

21. 10 .2016

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Filia, n.o.

17. 10 .2016

Kontrakt č. TANS1600165

5/10/2016

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 10 .2016

Nájomná zmluva č. 35/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

35/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eva Nagyová

10. 10 .2016

Zmluva o dielo o vypracovaní Bezpečnostného projektu informačného systému

4/10/2016

0,00 EUR

PK - Systems, s.r.o.

Obec Čečejovce

7. 10 .2016

Kúpna zmluva

3/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ján Németh a Agnesa Némethová

5. 10 .2016

Kúpna zmluva

2/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Aladár Bakoš a Mária Bakošová

5. 10 .2016

Kúpna zmluva

1/10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eugen Pelegrin

29. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 34/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

34/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Magdaléna Červeňáková

29. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 33/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

33/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jozef Horváth

29. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 32/1/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

32/1/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mgr. Stanislav Gerenda

29. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 32/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

32/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Kornélia Bakoš

29. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 31/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

31/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Žolnerová

27. 9 .2016

Hromadná licenčná zmluva

2/8/2016

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

21. 9 .2016

Kúpna zmluva

1/9/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

MILK-AGRO, spol. s r.o.

6. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 30/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

30/2016

Neuvedené

Obec Čečejovce

Eva Janičková

6. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 29/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

29/2016

Neuvedené

Obec Čečejovce

Vladimír Jaklovský

6. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 28/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

28/2016

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Mária Kiššová

6. 9 .2016

Nájomná zmluva č. 27/2016 o dočasnom užívaní pozemku-hrobového miesta na cintoríne

27/2016

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Jozef Pira

31. 8 .2016

Kúpna zmluva

1/8/2016

0,00 EUR

Noé Margita a spol.

Obec Čečejovce

6. 7 .2016

Kúpna zmluva

1/7/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ladislav Budai

30. 6 .2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

3/6/2016

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čečejovce

29. 6 .2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1969-4101-15 zo dňa 22.12.2015

2/6/2016

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

20. 6 .2016

Zmluva o dielo

1/6/2016

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

13. 6 .2016

Nájomná zmluva č. 26/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

26/2016

33,20 EUR tridsaťtri Eur dvadsať Eurocentov

Obec Čečejovce

Barbora Urbanová

9. 5 .2016

Zmluva o výpožičke č. 0533/2020/2016 podperných bodov NN vedenia

1/5/2016

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Čečejovce

17. 3 .2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

2/3/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

17. 3 .2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

1/3/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Východoslovenská distribučná, a.s.

15. 3 .2016

Mandátna zmluva

3/3/2016

0,00 EUR

eBIZ Consulting s.r.o.

Obec Čečejovce

18. 2 .2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo_projekt

0,00 EUR

pačay architekti

Obec Čečejovce

31. 12 .2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

28. 12 .2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

2309/2015/D

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

28. 12 .2015

Zmluva o termínovanom úvere

1594/2015/UZ

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 25/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

25/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Barbora Urbanová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 24/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

24/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mária Boršodiová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 23/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

23/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ing. Július Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 22/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

22/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ing. Július Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 21/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

21/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ing. Július Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 20/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

20/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ing. Július Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 19/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

19/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ing. Július Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 18/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

18/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Kavková

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 17/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

17/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Kavková

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 16/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

16/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Lukáš Macák

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 15/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Kavková

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 14/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Alžbeta Kavková

17. 2 .2020

Zmluva č. 26748 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Doborovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

1/4/2016

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 13/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Sendžová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 12/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Sendžová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 11/2016 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Patrícia Vargová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 10/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

10/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eugen Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 9/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

9/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Eugen Pelegrin

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 8/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

8/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mária Kilianová, MUDr.

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 7/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

7/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 6/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

6/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 5/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

5/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 4/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

4/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 3/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

3/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Anna Kuzderová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 2/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

2/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jolana Pelegrinová

17. 2 .2020

Nájomná zmluva č. 1/2016 o dočasnom užívaní pozemku /hrobového miesta/

1/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Darina Guľášová

17. 2 .2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

1/2/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 05/2015

1/1/12/2015

0,00 EUR

SCANSIS SLOVAKIA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kúpna zmluva

1/1/2016

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Barnabáš Pelegrin a spol

17. 2 .2020

Dodatok č. 12015 k Zmluve na poskytnutie služby č. 572011

6/12/2015

0,00 EUR

Datalan, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o vykonaní auditu

1/11/12015

Neuvedené

GemerAudit, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí služieb

4/12/2015

0,00 EUR

ECO-LOGIC s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1969-4101-15 zo dňa 22.12.2015

3/12/2015

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 1969-4101-15

2/12/2015

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/12/2015

0,00 EUR

MOAD, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/10/2015

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jazero, n.o.

17. 2 .2020

Mandátna zmluva

4/9/2015

0,00 EUR

Procurement Solutions s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o podmienkach vypracovania projektovej dokumentácie - štúdie

3/9/2015

0,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o reklame

1/1/8/2015

0,00 EUR

Obec Čečejovce

ABRISO SK s.r.o.

17. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

2/9/2015

0,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí grantu č. NA15_089

1/9/2015

0,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Hromadná licenčná zmluva

4/8/2015

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/8/2015

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kontrakt č. TANS1500194

2/7/2015

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1/7/2015

0,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí služby

1/4/2015

0,00 EUR

GEODETICCA, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo:15K998

2/3/2015

0,00 EUR

DOXX -Stravné lístky, spol. s r. o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore

1/3/2015

0,00 EUR

Joma Travel s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovanie ďalších webhostingových služieb

1/1/2015

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2/12/2014

0,00 EUR

doc. JUDr. Jozef Sotolář

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

3/11/2014

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/1/12/2014

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1/12/2014

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/11/2014

0,00 EUR

Inžinierske stavby, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

3/10/2014

0,00 EUR

Inžinierske stavby, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/10/2014

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 4DJ128A o zhotovenie a montáž plastových výrobkov

1/10/2014

0,00 EUR

Ing. Jozef Dobrovič - HESTA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 2014/007

5/9/2014

0,00 EUR

M&B SONIC suono s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1400103

4/9/2014

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 4DJ128 o zhotovenie a montáž plastových výrobkov

3/9/2014

0,00 EUR

Ing. Jozef Dobrovič - HESTA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2/9/2014

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dohoda 1/9/2014

1/9/2014

0,00 EUR

Szepesi Tibor

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

7/8/2014

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o reklame

6/8/2014

0,00 EUR

Obec Čečejovce

ABRISO SK s.r.o.

17. 2 .2020

Zmluva o reklame

5/8/2014

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Hesta spol. s r.o.

17. 2 .2020

Kúpna zmluva

3/8/2014

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Marek Csala

17. 2 .2020

Zmluva o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska

1/8/2014

0,00 EUR

Ján Kubacka-OMEGA

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kúpna a zámenná zmluva

2/7/2014

0,00 EUR

Obec Čečejovce

František Rybár

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 010172014

1/1/7/2014

0,00 EUR

ORTE, spol. s r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 4DJ116

1/7/2014

0,00 EUR

Ing. Jozef Dobrovič - HESTA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 03/14

1/6/2014

0,00 EUR

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/5/2014

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/3/2014

1/1/5/2014

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ladislav Kuba a spol.

17. 2 .2020

Zmluva o prenájme štiepkovacieho stroja s príslušenstvom

2/4/2014

0,00 EUR

Ekofin Prešov s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kontrakt č. TANS1400103

1/2/4/2014

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/11/2013

3/3/2014

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 25/03/14

2/3/2014

0,00 EUR

Ing.arch.Ladislav Timura

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kúpna zmluva č. 1/3/2014

1/3/2014

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Kuba Ladislav

17. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

1/2/2014

0,00 EUR

doc. JUDr. Jozef Sotolář

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 01/14

1/1/2014

0,00 EUR

Ing. Andrej Bočkoráš-PROAQUA

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/11/2013

5/12/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kúpna zmluva č. 4/12/2013

4/12/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Vincent Mitruk

17. 2 .2020

Zmluva č. 3/12/2013 o nájme nebytových priestorov

3/12/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Dentol Perfect, s.r.o.

17. 2 .2020

Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 2/12/2013

2/12/2013

0,00 EUR

H+EKO, spol. s r.o. Košice

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o výkone vybraných činností veterinárnej asanácie

1/12/2013

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. TANS1300071

3/11/2013

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/11/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dohoda č. 1/11/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1/11/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Mesto Košice

17. 2 .2020

Dohoda č. 1/10/2013 o poskytnutí finančných prostreidkov na záujmové vzdelávanie detí

1/10/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Súkromné centrum voľného času Kometa Košice

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/9/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dohoda č. 3/4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

3/4/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Súkromné centrum voľného času Kometa Košice

17. 2 .2020

Dohoda č. 2/4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2/4/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

17. 2 .2020

Zmluva o pskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Minsiterstva dorpavy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2013

2/8/2013

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

1/8/2013

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/7/2013

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva č. 2/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností

1/7/2013

0,00 EUR

Správa katastra Košice

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 09/139/2006

2/6/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

17. 2 .2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/6/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Slovenská pošta, a.s.

17. 2 .2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

10/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Ján Doboš

17. 2 .2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

9/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Katarína Hegedüsová

17. 2 .2020

Znmluva o prevode vlastníctva bytu

8/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Gabriel Koštšánsky

17. 2 .2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

7/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Helena Toplanská

17. 2 .2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

6/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Jaroslav Krajňak

17. 2 .2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

5/5/2013

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Agnesa Némethová

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1300071

4/5/2013

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok 1/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 31.3.2011

3/5/2013

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva 1215238

1/5/195/2013

0,00 EUR

SLOVGRAM Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kontrakt č. TANS1300071

1/4/2013

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o realizácii projektu "Čečejovské poviedky"

1/1/2013

0,00 EUR

Literárna spoločnosť Pravé orechové

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 3 ku Kontraktu č. TANS1200102

1/12/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo č. 03/12/12

1/1/12/2012

0,00 EUR

Ing.arch.Ladislav Timura

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Príkazná zmluva č. 6/2012

3/11/2012

0,00 EUR

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č.2 ku Kontraktu č.TANS1200102

2/11/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/112012

0,00 EUR

KARDU s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1200102

3/10/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

1/10/2012

0,00 EUR

TD, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu

1/9/2012

0,00 EUR

Jozef Čurilla-JOMA

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Kontrakt č. TANS1200102

1/8/2012

0,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/1/8/2012

0,00 EUR

ZTS VVÚ Košice, a.s.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo na vytvorenie umeleckého diela

4/7/2012

0,00 EUR

Magdaléna Palenčárová

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo na vytvorenie umeleckého diela

3/7/2012

0,00 EUR

Ján Lukács

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/7/2012

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

1/7/2012

0,00 EUR

akad. arch. Jozef Duchoň

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/1/7/2012

0,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí služby

4/6/2012

0,00 EUR

Szatmári BT.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluvy o poskytnutí služby

3/6/2012

0,00 EUR

Obec Čečejovce

Klub mladých obce Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/6/2012

0,00 EUR

Obec Čečejovce

UniCredit Leasing Real Estate s.r.o.

17. 2 .2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

1/6/2012

0,00 EUR

Obec Čečejovce

PV-Projekt, s.r.o.

17. 2 .2020

Zmluva o dielo

2/5/2012

0,00 EUR

E.T.K., s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb podľa §39 ods.7 z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

1/5/2012

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Dodatok č. 2/2012 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/3/2012

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Čečejovce

17. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

1/2/2012

0,00 EUR

EuroKONZULT Slovakia,n.o.

Obec Čečejovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

Terra Incognita

Terra Incognita

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 17.2.2020, 10:57:16

Napíšte nám

  

Noviny obce Čečejovce

    Noviny obce Čečejovce/Csécs Község Hírlapja

MARKAZ

.

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 2. 2020
8 °C 1 °C
utorok 18. 2. 8/3 °C
streda 19. 2. 6/3 °C

Odvoz odpadu

Február2020
Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 1