Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 31.01.2023

P o z v á n k a

 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 31. januára 2023 (v utorok) o 18:00 hod.

v priestoroch zasadačky OcÚ

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 02/2023
 5. Schválenie dohody o zriadení spoločného DHZO s obcou Cestice
 6. Prerokovanie žiadostí ZŠ s MŠ Čečejovce
 7. Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov OcÚ
 8. Interpelácie poslancov
 9. Rôzne a diskusia
 10. Záver

                                       Mgr. Lukáš Macák
                                        starosta obce v.r

príloha: Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_31.01.2023
 

 

Dátum zvesenia: 1. 2. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odvoz odpadu

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1
2
3
4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15
16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb