Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 09.05.2022

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 09.05.2022

 

Uznesenie č. 314/05/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Vranai

 

Uznesenie č. 315/05/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Marcel Hintoš, Jozef Juhás, Roland Pelegrin

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Vranai

 

Uznesenie č. 316/05/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj  novo vytvorenej parcely č. 76/28 o výmere 91 m2,  podľa GP č. 63/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 17.02.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.03.2022 pod č. G1 -66/2022,  pre žiadateľa :  Ondrej Juhás, bytom Agátová 4, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku za 15 € m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Vranai

 

Uznesenie č. 317/05/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Vranai

 

Uznesenie č. 318/05/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na nájom pozemku podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Vranai

 

V Čečejovciach, dňa 09.05.2022                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach 09.05.2022 (422.66 kB)

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb