Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.01.2021

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.01.2021

Uznesenie č. 204/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 205/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Tomáš Vranai 

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 206/01/2021

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 207/01/2021

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 208/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a)rozpočet obce a programový rozpočet obce na rok 2021 podľa predloženého návrhu

b)berie na vedomie návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 209/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet sociálneho fondu na rok 2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

V Čečejovciach dňa  11.01.2021                         

                                 

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.01.2021 (165.39 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Mgr. Lukáš Macák

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

MARKAZ

.

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom