Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.01.2021

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.01.2021

Uznesenie č. 204/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 205/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Tomáš Vranai 

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 206/01/2021

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 207/01/2021

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 208/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a)rozpočet obce a programový rozpočet obce na rok 2021 podľa predloženého návrhu s celkovými príjmami 1 967 017 €  a celkovými výdajmi 1 942 017 €

b)berie na vedomie návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

 

Uznesenie č. 209/01/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet sociálneho fondu na rok 2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš L., Maruščáková

V Čečejovciach dňa  11.01.2021                         

                                 

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.01.2021 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Mgr. Lukáš Macák

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27
28
29
30 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom