Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.10.2022

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.10.2022

 

Uznesenie č. 356/10/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 357/10/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballok, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 358/10/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 359/10/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 26/2022 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 360/10/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2021 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 361/10/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce do 30. júna 2022

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 362/10/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora za rok 2021

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 363/10/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov a bod rôzne a diskusia

Hlasovanie:

Za:   Dringuš L., Dringuš P., Ballok, Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

V Čečejovciach, dňa 11.10.2022         

 

 

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

 príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_11.10.2022 (415.01 kB)

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odvoz odpadu

November 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb