Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 25.09.2023

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 25.09.2023

 

Uznesenie č. 81/09/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 82/09/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballók, PhDr. Peter Dringuš, Ing. Marcel Hintoš

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 83/09/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 84/09/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly školskej jedálne, ktorá bola vykonaná hlavnou kontrolórkou obce

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 85/09/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 14/2023 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 86/09/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 15/2023 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

Uznesenie č. 87/09/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu na ulici Školská 11 a bude sa ňou zaoberať.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Tamásová

 

V Čečejovciach, dňa 25.09.2023        

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

  príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 25.09.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb