Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 28.04.2021

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 28.04.2021

 

Uznesenie č. 221/04/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 222/04/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

 

Hlasovanie:

 

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

 

Uznesenie č. 223/04/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpredaj novo vytvorenej parcely č. 1242/121 o výmere 124 m2 podľa GP č. 36 771 902-221/2015 vypracovaného Ing. Gergelyom Szabóm dňa 9.12.2015 a overeného Okresným úradom Košice-okolie odborom katastrálnym dňa 22.12.2015 pod č. 322/2015,  Dušanovi Bányászovi a  Kvetoslave Bányászovej,  obaja bytom Veľká Ida 577.

Predajná cena za 15 eur / m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

 

Uznesenie č. 224/04/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 225/04/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje užívanie majetku obce pre obecný sociálny podnik Villa Cech s.r.o,, r.s.p nasledovne:

  • hnuteľný majetok: Fiat Ducato EČV: KS559FF
  • nehnuteľný majetok: kanceláriu č. 3 Obecného úradu obce Čečejovce, Buzická 55.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 226/04/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie Ing. Marcela Hintoša do poradného výboru obecného sociálneho podniku Villa Cech s.r.o., r.s.p.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 227/04/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu časti parcely KN-C č. 1223/21 o výmere 430,24 mv správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce na základne návrhu zmluvy za stanovenú sumu 7060,27€ tj. 16,41€ za 1m

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 228/04/2021

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaradením do programu MAS BODVA.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 229/04/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 230/04/2021

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Andrása Krchu v zast. Tímeii Krcho obaja bytom ul. Kostolná 9, 044 71 Čečejovce schvaľuje uzatvorenie Dohody o poskytovaní finančného príspevku na rok 2021 v termíne do 31.12.2021,  podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, na preplatenie časti nákladov t.j.   50 % spoluúčasť obce pri financovaní domácej opatrovateľskej  služby na základe predloženého Výpočtového listu výšky úhrady  za opatrovateľskú  službu za kalendárny mesiac, ktorú predloží žiadateľ príspevku po jeho zaplatení.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

V Čečejovciach dňa  28.04.2021                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák
                                                                                          starosta obce

Príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 28.04.2021 (296 kB)

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
26
27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4
5
6

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

MARKAZ

.

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom