Čečejovce
obec
Čečejovce

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2019 je daň z nehnuteľností za rok 2019 nie za uplynulý rok.

Vznik a zánik  daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 Príklad:
Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2019, daň platíte od 1. 1. 2020. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2019. Daň platíte od 1. 1. 2019. Ak teda dôjde k zmene vlastníka, napr. kúpnou zmluvou, k 30. 9. 2019 (v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností), daň za celý tento rok platí ešte predávajúci. Kupujúci platí daň počnúc 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Teda od začiatku roka 2020.

UPOZORNENIE!
V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Aké typy daňových priznaní podať

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
  • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
Podanie daňového priznania

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na obecnom úrade osobne alebo zaslať poštou.

Formuláre na stiahnutie

Priznanie k dani z nehnuteľností

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností

Vznik - zánik daňovej povinnosti

Poplatok

Bez poplatku.

Vybavuje

Miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo

Kornélia Bakoš

Tel.:  055/202 86 25 

E-mail: dane@cecejovce.sk

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

Terra Incognita

Terra Incognita

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 26.11.2020, 12:51:28

Napíšte nám

  

Noviny obce Čečejovce

    Noviny obce Čečejovce/Csécs Község Hírlapja

MARKAZ

.

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Odvoz odpadu

November2020
Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4
5
6

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín