Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Správne poplatky

Vybavovanie niektorých úkonov na obecnom úrade je zdarma (ako napríklad prihlásenie sa na daň z nehnuteľnosti ) iné sú spoplatnené ( Ako napríklad vystavanie potvrdenia  o trvalom pobyte, alebo registrácia SHR ).

Ako sa dozviem výšku poplatku?

Výška poplatku je obvykle uvedená na tlačive, alebo na našej stránke v časti, ktorá sa venuje danému úkonu.

Ako môžem zaplatiť poplatok

  • V prípade osobného podania, môžete poplatok zaplatiť v hotovosti, kartou na obecnom úrade
  • V prípade vybavenia poštou alebo elektronicky, Vám po obdržaní žiadosti pošlem bankové údaje kam môžete poplatok uhradiť.

Dá sa poplatok zaplatiť aj platobnou kartou

Áno, túto službu poskytujeme.