Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Vývoz žumpy

Ak si prajete objednať vývoz žumpy z vašej domácnosti, máte tri možnosti. 

1. Objednanie vývozu žumpy prostredníctvom obce Čečejovce - len pre obyvateľov obce! 

- objednanie vývozu žumpy môžete realizovať na tel. čísle: 055/ 300 96 93 alebo 055/ 300 96 94

- cena je 60 € 

- čakacia doba je podľa aktuálneho množstva objednávok 

- zaplatiť za vývoz môžete osobne na úrade v hotovosti alebo kartou

- poplatok viete realizovať aj prevodom:

  • úhradu poplatku realizujte na bankový účet: SK43 0200 0000 0000 0172 3542
  • suma: 60€ 
  • pod VS: 2460
  • poznámka pre príjemcu: poplatok_žumpa_priezvisko, ulica, číslo domu

Avízo o úhrade zaslať na e-mailovú adresu: matrika@cecejovce.sk alebo dane@cecejovce.sk 

2. Objednanie vývozu žumpy prostredníctvom VVS, a.s.

tel. čísle: 055/7952 777 v rámci projektu Čisté obce.

Cena: 56 až 67€

3. Objednanie vývozu žumpy prostredníctvom SaFek s.r.o. 

tel. číslo: 0915 318 170