Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Kontakt

Obecný úrad

Adresa:  Buzická 55
                044 71 Čečejovce
                Slovensko
 
Mgr. Lukáš Macák - starosta obce
tel.: 0910 907 912 
         055/300 96 92

Edita Dringušová - prednosta obecného úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov
tel.: 055/300 96 90

Ing. Katarína Libová - ekonómka obce
tel.: 055/300 96 91

Monika Bartóková - matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evid. hrobových miest
tel.: 055/300 96 93
e-mail: matrika@cecejovce.sk
        
Kornélia Bakoš  - miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo
tel.: 055/300 96 94
INFORMÁCIA
o možžnosti použžívania jazyka národnostnej menššiny v úradnom styku
podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o použžívaní jazykov národnostných menššín
v znení neskoršších predpisov
 
Obec Čečejovce, so sídlom Buzická 55, Čečejovce,
oznamuje,
že občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menššine, môžžu použžívať v úradnom styku pred týmto orgánom maďarský jazyk.
 
PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENŠŠINE:–
- Právo vo vzťahu k Obci Čečejovce komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane   predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menššiny.–
- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menššiny aj v jazyku menššiny, vrátane práva požžiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menššiny (od 1. júla 2012) a právo požžiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobṚneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia,vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v šštátnom jazyku.–
- Právo požžiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).
Na vybavovanie vecí v jazyku menššiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku
 
POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:–

- Obec Čečejovce poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menššiny okrem šštátneho jazyka aj v jazyku menššiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v šštátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem šštátneho jazyka aj v jazyku menššiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.–
- Rozhodnutie Obce Čečejovce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menššiny alebo na požžiadanie vydáva okrem šštátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menššiny (od 1. júla  2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v šštátnom jazyku.–
- Rodný list, sobṚny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požžiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v šštátnom jazyku (od 1. júla 2012).–
- Obec Čečejovce poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).
 
Ak občanovi Slovenskej republiky boli poruššené jeho práva použžívať jazyk menššiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môžže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menššín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.
 

Kontakt

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27
28 29 30 1 2 3

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Sociálne siete

naturpack

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom