Čečejovce
obec
Čečejovce

Kontakt

Obecný úrad

Adresa:  Buzická 55
                044 71 Čečejovce
                Slovensko

 
        Mgr. Lukáš Macák - starosta obce
        +421 910 907 912 
        055/4649210
        starosta@cecejovce.sk

         Edita Dringušová - prednosta obecného úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov
         055/4649201
         obec@cecejovce.sk

         Ing. Katarína Libová - vedenie účtovníctva
         055/4649714
         uctovnictvo@cecejovce.sk 

         Monika Bartóková - matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evid. hrobových miest
         055/2028626
         matrika@cecejovce.sk
        
         Kornélia Bakoš  - miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo
         055/2028625 
         dane@cecejovce.sk 
INFORMÁCIA
o možžnosti použžívania jazyka národnostnej menššiny v úradnom styku
podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o použžívaní jazykov národnostných menššín
v znení neskoršších predpisov
 
Obec Čečejovce, so sídlom Buzická 55, Čečejovce,
oznamuje,
že 
občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menššine, môžžu použžívať v úradnom styku pred týmto orgánom maďarský jazyk.

 
PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENŠŠINE:
–
- Právo vo vzťahu k Obci Čečejovce komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane   predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menššiny.–
- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menššiny aj v jazyku menššiny, vrátane
práva požžiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menššiny (od 1. júla 2012) a právo požžiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobṚneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia,vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v šštátnom jazyku.–
- Právo požžiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v šštátnom jazyk
u a v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).

Na vybavovanie vecí v jazyku menššiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku
 
POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:–

- Obec Čečejovce poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menššiny okrem šštátneho jazyka aj v jazyku menššiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v šštátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem šštátneho jazyka aj v jazyku menššiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.–
- Rozhodnutie Obce Čečejovce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním
v jazyku menššiny alebo na požžiadanie vydáva okrem šštátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menššiny (od 1. júla  2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v šštátnom jazyku.–
- Rodný list, sobṚny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požžia
danie vydávajú dvojjazyčne, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v šštátnom jazyku (od 1. júla 2012).–
- Obec Čečejovce poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na po
žiadanie dvojjazyčne, a to v šštátnom jazyku a v jazyku menššiny (od 1. júla 2012).
 
Ak občanovi Slovenskej republiky boli poruššené jeho práva použžívať jazyk menššiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môžže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menššín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.
 
 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

Terra Incognita

Terra Incognita

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Dátum a čas

Dnes je streda, 30.9.2020, 2:17:51

Napíšte nám

  

Noviny obce Čečejovce

    Noviny obce Čečejovce/Csécs Község Hírlapja

MARKAZ

.

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Odvoz odpadu

September2020
Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 1 2 3
4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín