Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Kontakt

Obecný úrad

Adresa:  Buzická 55
                044 71 Čečejovce
                Slovensko
Fakturačné údaje: 
Obec Čečejovce
Buzická 55
044 71 Čečejovce

IČO: 00324078
DIČ: 2020746057
IBAN: SK4302000000000001723542
Mgr. Lukáš Macák - starosta obce
tel.: 0910 907 912 
         055/300 96 92
e-mail: starosta@cecejovce.sk

Edita Dringušová - prednostka obecného úradu, podateľňa, evidencia obyvateľov
tel.: 055/300 96 90
e-mail: obec@cecejovce.sk

Ing. Katarína Libová - ekonómka obce
tel.: 055/300 96 91
e-mail: uctovnictvo@cecejovce.sk 

Monika Bartóková - matrika, osvedčovanie listín a podpisov, evid. hrobových miest
tel.: 055/300 96 93
e-mail: matrika@cecejovce.sk
        
Kornélia Bakoš  - miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo
tel.: 055/300 96 94
e-mail: dane@cecejovce.sk
 
Martina Korbová - účtovníctvo registrovaného sociálneho podniku Villa Cech s.r.o., r.s.p. 
tel.: 055/300 96 95 
e-mail: villacech@cecejovce.sk
 

Zberný dvor


Adresa: Paňovská 13
                044 71  Čečejovce

 tel. č. : 055/300 96 97

 

INFORMÁCIA
o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín
v znení neskorších predpisov

Obec Čečejovce, so sídlom Buzická 55, Čečejovce,
oznamuje,
že občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom maďarský jazyk.

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

- Právo vo vzťahu k Obci Čečejovce komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane   predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
- Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).
Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:
- Obec Čečejovce poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
- Rozhodnutie Obce Čečejovce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanievydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny(od 1. júla  2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
- Rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
- Obec Čečejovce poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.

 

Kontakt

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
1
2

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb