Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Miestna časť Seleška

Seleška je názov historickej obce, ktorá je dnes súčasťou obce Čečejovce. V minulosti bola však samostatnou dedinou, ktorá patrila ku katastru Paňoviec

Prvú písomnú zmienku o Seleške poznáme z roku 1335. Patrila mag. Pangrácovi, synovi Ugrína z Paňoviec, ktorému so Seleškou patrili aj Paňovce. Táto písomná zmienka pojednáva o spore so susedom mag. Šimonom, synom Jána z Mokraniec. Predmetom sporu bol kus pôdy vo výmere 18 popluží, ktorý krajinský sudca Pavol v roku 1335 prisúdil Šimonovi z Mokraniec.

Ďalší písomný záznam o obci poznáme z roku 1343, kedy Pangrác a Demeter, synovia Ugrína, boli opätovne potvrdení v držbe Paňoviec a Selešky.

História Selešky nesiaha pred 14. storočie. Bola založená ako vinohradnícka osada na území patriacom pánom z Paňoviec niekedy krátko pred rokom 1335. Jej vznik je teda datovaný, keď územie súčasného južného Slovenska už obývali aj Maďari, ktorí pomaďarčili značnú časť predchádzajúceho slovanského obyvateľstva. Preto aj Seleška získala už maďarský názov. Jej meno je odvodené od slova "szőllős", čo znamená "vinice".

Portálny súpis z roku 1427 uvádza, že v Seleške sa nachádzalo 24 port, čiže usadlostí. Ak na jednu usadlosť počítame aspoň päť obyvateľov, v dedine žilo minimálne 120 ľudí. V tom čase obec patrila Jánovi z Paňoviec.

Počet obyvateľov však v priebehu ďalšieho storočia prudko klesol. Portálny súpis z roku 1553 uvádza, že sa v Seleške nachádza len 3 a pol porty, ktoré patrili Gašparovi Tharkanyovi. V roku 1564 sa tu nachádzalo len 1 a pol porty, takže Seleška bola takmer vyľudnená. 

Zachoval sa aj zápis z roku 1570. V tom čase sa tam nachádzali tri polovičné usadlosti (jeden a pol porty) a ďalej tam žilo ešte 5 želiarov. V Seleške sa nachádzalo ďalších 5 opustených usadlostí.

Je pravdepodobné, že potom došlo ešte k ďalšiemu zníženiu obyvateľstva, pretože Seleška sa nespomína v lexikóne obcí z roku 1773. V roku 1808 sa spomína len ako majer a v roku 1851 tam žilo 16 rímokatolíkov.

1335 - poss. Zeuleus
1343 - poss. Zeuleus
začiatok 15. storočia - Zeolesch
1427 - Zscelws
1495 - Zelewske prope Paan
1553 - Zewlewchke
1560 - Zeoleoske
1564 - Zewlewske
1610 - Zeoleoske
1808 - Szőllőske
1851 - Szőlőcske