Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

DHZo Čečejovce

DHZo Čečejovce 2019

Dobrovoľný hasičský zbor našej obce je aktívny nepretržite, tak aby sme boli k dispozícií obyvateľom obce, alebo pri akýchkoľvek výzvach o pomoc zo strany profesionálnych hasičov HaZZ. 

Teší nás podpora zo strany samosprávy obce, ale tak isto aj podpora obyvateľov, čo sa preukazuje na súťažiach, ktoré sa uskutočňujú v obci. Za to Vám ďakujeme. 

Každý súťažný rok je zo začiatku veľmi ťažký. Vplýva na to veľký stres a odhodlanie sa opäť sceliť. Vždy je to o odhodlaní všetkých členov, ktorí súťažia a obetujú svoj voľný čas v prospech DHZo. 

Každým rokom sa DHZo zúčastňuje ligových súťaží v hasičskom športe pod názvom Košická hasičská liga. 

Priebeh týchto súťaží bol nasledovný: 

  1. ligová súťaž – obe tímy mali neplatné pokusy 
  2. ligová súťaž – 4. miesto ženy a muži 12. miesto 
  3. ligová súťaž – 2. miesto ženy a muži nesúťažili 
  4. ligová súťaž – 4 miesto ženy a muži boli diskvalifikovaní 
  5. ligová súťaž – 1. miesto ženy s časom 18.40 s. a muži 6. miesto 
  6. ligová súťaž – 2. miesto ženy a 13. miesto muži 
  7. ligová súťaž – 4. miesto ženy a muži 10. miesto 
  8. ligová súťaž sa konala 31.8.2019 v našej obci, ktoré bolo zároveň finálovým kolom KEHL.  Tím žien to zvládol bravúrne, kedy pri veľkej podpore domácich fanúšikov dali najlepší výkon za rok 2019 a s časom 18:20 s. zvíťazili. Muži s časom 18.00 s. sa umiestnili na 8. mieste. 

Celkové hodnotenie za rok 2019: ženy obsadili 4. miesto a muži 12. miesto. 

Ďalšie významné udalosti zo života DHZo Čečejovce za rok 2019: 

18.01.2019 sme konečne dostali kľúče od TATRY 815 CAS 32, ako dar od HaZZ SR. Neskôr táto TATRA putovala na celkový repas, ktorý hradilo Ministersrtvo vnútra SR vo výške viac ako 160 000 €  

16.-17. a 23. - 24.03.2019 Základná príprava členov hasičských jednotiek – uskutočnená bola v našej ZŠ aj s členmi z okolitých obcí. Na základnú prípravu bolo prihlásených 5 členov zboru. Všetci prípravu zvládli a získali tak možnosť zapojiť sa k ostatným vyškoleným členom pri rôznych zásahoch. 

- 26. - 27.4.2019 Cvičenie „Košice Fire Rescue“ je zamerané na nácvik zásahov dobrovoľných hasičských zborov obcí a ich spolupráce medzi sebou, ale aj s profesionálnymi hasičmi Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. 

Cieľom je čo najreálnejšie nasimulovanie rôznych typov zásahov, od požiarov až po technické zásahy. Cvičenie má byť jednak zdokonaľovacím procesom a tiež preverením už nadobudnutých zručností a spôsobilostí dobrovoľných hasičov, a má odhaliť slabšie stránky, na ktoré je potrebné sa v ďalšom výcvikovom období zamerať. Svojím charakterom prispieva k získaniu nových teoretických vedomostí ale aj praktických zručností v oblasti ochrany pred požiarmi. V priebehu cvičenia sa testuje aj nové vybavenie, výzbroj a výstroj, ktorú si dobrovoľné hasičské zbory zaobstarávajú, čo im následne umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc pri záchrane života, zdravia a majetku.

- 13.05.2019 - bolo nám odovzdané nové hasičské vozidlo Iveco Daily z rúk pani ministerky vnútra SR Denisy Sakovej. Auto dostalo meno Dorotka. 

03.08.2019 Nočná súťaž Čečejovce –  počas nočnej súťaže, ktorej začiatok predchádzalo mnoho detských súťaži, ale aj posvätenie našich nových hasičských vozidiel za účasti p. farára  Mgr. Zsolta Fedorku a p. farárky Tímey Krcho sa uskutočnili veľké súboje tých najlepších hasičských družstiev. 

Požiarne útoky dopadli pre ženy veľmi dobre, keďže sa umiestnili na 2. mieste, ale muži bohužiaľ skončili s neplatným pokusom. Pri disciplíne „naberačka“ sa ženy umiestnili na 3 mieste a muži A na 4 mieste. Muži B na sa umiestnili na 9 mieste. 

V disciplíne „jednotlivec“ sa zapojili Viktória Mateszová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste, Viviana Rédvaiová na 3. mieste, Yvetta Kováčová na 4. mieste. U mužov s veľkým úspechom prvý krát absolvoval disciplínu „jednotlivca“  Ľuboš Kundrát a umiestnil sa na 1. mieste.

Vybrali sme len zlomok z našich aktivít. Nerátame mnoho zásahov počas celého roka, ktoré sme absolvovali. Naše aktivity sú ozaj pestré.  Snažíme sa stále prispôsobiť a robiť všetko preto, aby sme splnili to naše: „Bohu na Slávu, blížnemu na pomoc.“