Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Villa Cech s.r.o., r.s.p. - obecný sociálny podnik

Spoločnosť Villa Cech s.r.o., r.s.p. je obecný sociálny podnik, ktorý vznikol 9.2.2021 a štatút registrovaného sociálneho podniku mu bol pridelení 26.3.2021 Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. Konateľom spoločnosti je starosta obce Mgr. Lukáš Macák. Obec Čečejovce je jeho 100% vlastníkom. 

Hlavný cieľom spoločnosti je dosahovanie pozitívneho sociálne vplyvu v oblasti podpory zamestnanosti. V súčasnosti má naša spoločnosť 7 zamestnancov z toho 4 zamestnanci sú znevýhodnenými osobami. Dvaja zamestnanci sú znevýhodnení kvôli zdravotnému stavu a dvaja z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti. 

Základné identifikačné údaje :

IČO:                                                                           53533551

DIČ:                                                                           2121420686

Právna forma:                                                         spoločnosť s ručeným obmedzeným

Druh registrovaného sociálneho podniku:      verejnoprospešný podnik

Villa Cech s.r.o., r.s.p. je platcom DPH! 

Predmet činnosti spoločnosti:

  • Stavebná činnosť
  • Záhradnícka činnosť
  • Opatrovateľské služby
  • Preprava odpadov fekálnymi vozidlami
  • Prepravné služby
  • Upratovacie služby
  • Administratívne služby
  • Zimná údržba ciest , chodníkov
  • Poskytovanie služieb osobného charakteru
  • Poskytovanie spoločensky prospešných služieb.

Vyššie uvedené služby bude spoločnosť poskytovať predovšetkým obyvateľom obce Čečejovce a následne ďalším obciam, súkromným a fyzickým osobám, registrovaným sociálnym podnikom, podnikateľom, firmám a verejnému sektoru, ako sú základné školy, materské školy, štátna a verejná správa, poľnohospodárske družstvo a podobne.

Objednávky na tel.: 055/300 96 95 alebo ďalších tel. číslach obecného úradu. 

Za služby poskytované obecným sociálnym podnikom môžete platiť v hotovosti, ale aj v platobou kartou na obecnom úrade. 

Cenník služieb platný od 15.01.2023

Interná smernica 1/2021

Zápisnica z rokovania Poradného výboru RSP 1/2021