Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 7. 2024

Zmluva o dielo

1/7/2024

420,00 EUR

Mandryk Marián

Obec Čečejovce

24. 6. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARC6

2/6/2024

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čečejovce

11. 6. 2024

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-252/2024

5/4/2024

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Čečejovce

3. 6. 2024

Zmluva o dielo

1/6/2024

63 990,00 EUR

Villa Cech s. r. o., r. s. p.

Obec Čečejovce

28. 5. 2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

4/5/2024

1,00 EUR

Obec Čečejovce

Slovak Parcel Service s.r.o.

24. 5. 2024

Zmluva o prenájme detských atrakcií

3/5/2024

1 235,00 EUR

LaKika s.r.o.

Obec Čečejovce

20. 5. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

2/5/2024

0,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Čečejovce

6. 5. 2024

Zmluva o dielo

1/5/2024

540,00 EUR

Mandryk Marián

Obec Čečejovce

24. 4. 2024

Zmluva o zabezpečení propagácie

4/4/2024

284,00 EUR

Bányász Csaba

Obec Čečejovce

24. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 15/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

15/2024

166,00 EUR

Obec Čečejovce

Csáji Jozef

24. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 14/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

14/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Petrik Štefan

24. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 13/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

13/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Petrik Štefan

19. 4. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie

3/4/2024

Neuvedené

Obec Čečejovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

17. 4. 2024

Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy

2/4/2024

Neuvedené

Obec Čečejovce

Slovenská správa ciest

16. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 12/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

12/2024

332,00 EUR

Obec Čečejovce

Nováková Katarína

16. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 11/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

11/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Dančo Vladimír

16. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 10/2024 o dočasnom užívaní pozemku - hrobového miesta na cintoríne

10/2024

33,20 EUR

Obec Čečejovce

Černová Gabriela

9. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2024

1/4/2024

5 500,00 EUR

Obec Čečejovce

Rímskokatolícka farnosť sv. Jána

27. 3. 2024

Dohoda číslo: 24/41/054/53 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

7/3/2024

169,56 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Čečejovce

21. 3. 2024

Zmluva č. 324 0663

6/3/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čečejovce

21. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2024

5/3/2024

1 000,00 EUR

Obec Čečejovce

Klub dôchodcov HARANGÓ Čečejovce

20. 3. 2024

Poistka č. 511131515

6/2/2024

3 621,82 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Čečejovce

18. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čečejovce v roku 2024

4/3/2024

1 500,00 EUR

Obec Čečejovce

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok

18. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému zdurženého nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

3/3/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čečejovce

18. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

4/11/2023

360,00 EUR

Obec Čečejovce

Mesto Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1098