Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Smernice a predpisy

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čečejovce (Interný predpis č. 1/2024)

Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,68 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 26. 3. 2024

Smernica č. 3/2023 o poplatkoch obce Čečejovce

Poplatky obce - smernic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,1 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 26. 3. 2024

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Zásady podávania a preverovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 525,17 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 23. 11. 2023

Smernica č. 1/2021 pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky Obce Čečejovce

Smernica č. 1:2021 pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky Obce Čečejovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,69 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 2. 2. 2023

Vnútorný predpis pre evidenciu a vybavovanie žiadosti v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam

Vnútorný predpis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 19. 4. 2021